Phạm Anh Dũng:"Nghiêng"

23 Tháng Hai 20176:42 CH(Xem: 5897)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  FEB  2017


Nghiêng


(Phạm Anh Dũng, thơ Thơ Thơ) - Quỳnh Lan (Voice Guide)


image028


https://www.youtube.com/watch?v=u97hD6cz8BM
23 Tháng Ba 2021(Xem: 2502)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2621)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2806)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2987)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2883)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3001)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3195)