Phạm Anh Dũng:"Nghiêng"

23 Tháng Hai 20176:42 CH(Xem: 4786)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  FEB  2017


Nghiêng


(Phạm Anh Dũng, thơ Thơ Thơ) - Quỳnh Lan (Voice Guide)


image028


https://www.youtube.com/watch?v=u97hD6cz8BM
23 Tháng Ba 2021(Xem: 1170)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 1369)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 1487)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1630)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1583)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1724)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1846)