Thông cáo của Lee's Sandwiches về vấn đề an toàn thực phẩm

08 Tháng Sáu 201512:32 SA(Xem: 5581)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 08 JUNE 2015
Thông cáo của Lee's Sandwiches về vấn đề an toàn thực phẩm
blank
California, Ngày 26 tháng 5 năm 2015

Kính thưa Quý khách hàng và quý thân hữu,
 
Trong hon 30 năm, Lee’s Sandwiches dã luôn cam kết cung cấp sản phẩm chất luợng cao với hương vị hàng đầu và an toàn cho nguời tiêu dùng. Chính việc giữ vững cam kết dã góp phần có đuợc niềm tin yêu của quý vị.
 
Liên quan dến việc tự nguyện thu hồi gần đây, chúng tôi biết rằng có thể sẽ ảnh huởng đến sự tin tuởng dó, vì vậy, truớc hết chúng tôi muốn ngỏ lời xin lỗi chân thành nhất dến Quý vị.
 
Kế tiếp, dể giải đáp mọi thắc mắc cũng như sự quan tâm của Quý vị, chúng tôi xin cung cấp thông tin cụ thể qua đuờng link bên duới của cơ quan FSIS:

http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/recalls-and-public-health-alerts/recall-case-archive/archive/2015/recall081-2015-release.

LQNN là một công ty có trụ sở tại miền Nam California duới sự kiểm soát của cơ quan Điều Hành Thực Phẩm và Duợc Phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy dịnh về việc chế biến thực phẩm, cung cấp và phân phối một số sản phẩm về thực phẩm cho các tiệm của Lee’s Sandwiches. Công ty này đã thu hồi 213,192 lbs chỉ những sản phẩm sau dây: Bánh Bao hấp nhân thịt, Pate Chaud nhân thịt, Turkey thái lát, Salami thái lát, các loại khô bò với huong vị trái cây, BBQ, và Cà-ri.
 
Mặc dù tất cả sản phẩm thịt đuợc sản xuất từ các cơ sở duợc chứng nhận USDA, nhung khi LQNN tái sản xuất hoặc đóng gói lại các sản phẩm nói trên, và áp dụng nhãn hiệu riêng của mình mà vẫn mang dấu của USDA thì hành dộng này không đuợc chấp thuận. Lee’s Sandwiches và LQNN dang hết lòng hợp tác với các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong việc kiểm tra cơ sở của LQNN. Sau khi việc điều tra của USDA hoàn tất, chúng tôi sẽ xem xét và thực hiện những thay đổi cần thiết dể bảo đảm diều này không bao giờ xảy ra nữa.
 
Cho dến thời diểm này chúng tôi rất biết ơn về việc cơ quan An Toàn và Kiểm Tra Thực Phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) và Lee’s Sandwiches dã không nhận duợc báo cáo nào về phản ứng có hại do tiêu thụ của các sản phẩm này.

Tuy nhiên, bất kỳ ai lo ngại về phản ứng nào từ các sản phẩm nêu trên, nên đến bác si dể đuợc chẩn doán một cách chính xác nhất.
 
Nhà máy chế biến thịt duợc kiểm soát bởi USDA của Lee’s Sandwiches dặt tại San Jose, CA, và tất cả sản phẩm của công ty chúng tôi không bị ảnh huởng bởi việc thu hồi, và những sản phẩm này vẩn vô cùng an toàn cho nguời tiêu dùng.

Những sản phẩm này là thành phần thịt chính yếu trong bánh mì của chúng tôi, trong dó bao gồm Jambon, Giò Thủ, Pate, Gìo Lụa, thịt heo nuớng, gà nuớng, thịt heo lát, và nhiều sản phẩm khác nữa.
 
Ngoài ra, tất cả các cửa tiệm Lee’s Sandwiches ở vùng Bắc California và vùng vịnh San Francisco dều không bị ảnh huởng bởi việc thu hồi này, vì những vùng này không nhận bất kỳ sản phẩm nào sản xuất bởi LQNN.
 
Một lần nữa, Chúng tôi xin khẳng dịnh việc thu hồi này không ảnh huởng dến chất luợng của sản phẩm, mục tiêu hàng đầu của Công ty USDA LBF, nguồn cung cấp cho hệ thống Lee's .

Chúng tôi xin trân trọng niềm tin yêu không ngừng của Quý vị và thành thật biết ơn.
 
Nay kính,

Chiêu Lê
President and CEO of Lee’s Sandwiches.
14 Tháng Mười 2018(Xem: 5006)