Con Đường Gian Khổ Đi Đến Đức Mẹ Tà Pao

22 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 3710)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 22 DEC 2014

Con Đường Gian Khổ Đi Đến Đức Mẹ Tà Pao

Mùa Noel nhìn vài con đường gian nan

https://www.youtube.com/watch?v=2M6K62Gs2d4&list=PLbGXvxL0edKWjzjqzllsQ5lcBtxR-Y-sh&index=1

hungduongdinh

image108
Xúc Xích Dông Ngon ,Lạ ... du lịch Phan Thiết

https://www.youtube.com/watch?

 

 

14 Tháng Tám 2018(Xem: 857)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 326)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 563)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 572)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 602)