Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 1905)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

25 Tháng Tám 2016(Xem: 2256)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 2097)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 2066)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 1989)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2160)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 3639)
18 Tháng Bảy 2016(Xem: 2804)
13 Tháng Bảy 2016(Xem: 1932)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 2192)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2346)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 1758)
07 Tháng Bảy 2016(Xem: 2262)