Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 957)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

19 Tháng Ba 2017(Xem: 897)
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 1336)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1599)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1282)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 3866)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1243)
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1132)
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1291)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 1469)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 1294)
14 Tháng Chín 2016(Xem: 2239)
25 Tháng Tám 2016(Xem: 1375)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 1389)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 1313)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 1314)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 1351)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2198)