Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston

08 Tháng Mười 20177:34 CH(Xem: 1112)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN THƯƠNG MẠI - THỨ  HAI  09  OCT  2017


Họp báo cứu trợ nạn nhân bão Harvey tại Lee's Sandwiches Houston


https://www.youtube.com/watch?v=UaS2UhzgbCo


image019

19 Tháng Ba 2017(Xem: 1007)
12 Tháng Giêng 2017(Xem: 1474)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1767)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1420)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 4120)
10 Tháng Giêng 2017(Xem: 1360)
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1258)
27 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 1426)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 1605)
15 Tháng Chín 2016(Xem: 1402)
14 Tháng Chín 2016(Xem: 2403)
25 Tháng Tám 2016(Xem: 1515)
07 Tháng Tám 2016(Xem: 1502)
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 1425)
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 1439)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 1482)
19 Tháng Bảy 2016(Xem: 2401)