Jazz là Em với Thùy Linh và Phạm Gia Cổn

19 Tháng Ba 20177:41 CH(Xem: 3251)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  20  MAR  2017


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15ae7872ded3138b?projector=1     


image049

30 Tháng Bảy 2017(Xem: 3923)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2088)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 2402)