Besame Mucho: Patric Ki - Andrea Cocelli - Cesaria Evora

23 Tháng Mười 20169:10 CH(Xem: 5094)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  24  OCT  2016

Patric Ki

https://www.youtube.com/watch?v=FIOmqm5T8FM


image003

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Andrea Cocelli

Besame Mucho - Live From Lake Las Vegas Resort, USA / 2006

https://www.youtube.com/watch?v=fTxcrjBGves


image005

++++++++++++++++++++++++++++++++

Cesaria Evora

Besamae Mucho

https://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s


image007

03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 4894)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)
16 Tháng Mười 2016(Xem: 4825)
02 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5642)
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 5869)