Hùng Cường: Sầu Đông; Lệ Thu: Dạ Khúc

24 Tháng Ba 20168:09 CH(Xem: 6091)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 25  MAR  2016

Hùng Cường: Sầu Đông; Lệ Thu: Dạ Khúc

image102

Hùng Cường: Sầu Đông (Khánh Băng)

https://www.youtube.com/watch?v=LEd-nvc4B7c

https://www.youtube.com/watch?v=Cb4hzbbPfpY

image103

Lệ Thu: Dạ Khúc (Nhạc : Franz Schubert (1716 / Lời Việt : Phạm Duy (1948)

https://www.youtube.com/watch?v=TYx8fugzmDs

https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=adk&hsimp=yhs-adk_sbnt&p=d%E1%BA%A1+kh%C3%BAc+l%E1%BB%87+thu&type=pythondirect_di_ff&param1=20151004&param2=a25724e1-159c-45e8-96b0-db766ec872ef&param3=drivingdirections_xp_0.0.4~US~pythondirect&param4=pd_gs_s_directions_googlemap~firefox

03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 5338)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)
16 Tháng Mười 2016(Xem: 5202)
02 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6053)
26 Tháng Bảy 2015(Xem: 6265)