Chuyện kể của một Phi Công VNCH

13 Tháng Hai 20238:52 SA(Xem: 3715)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG – THỨ HAI FEB 13, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Chuyện kể của một Phi Công VNCH


Đỗ Tân/giọng đọc Thiên Hoàng


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGrcXqKTzwZJJzwlNLlmXWPkjnH?projector=1


https://youtu.be/N7sWC45NHe0


image019