20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3939)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 4891)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 5063)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 5155)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau: