Hùng Dương: Leo đèo Mangden

07 Tháng Mười 201512:15 SA(Xem: 4725)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 07 OCT 2015

Mời các Bạn xem cảnh đèo mới Mangden - đang sửa chữa...

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=loptKh7N61Y


Duongdinhhung

Attachments area

Preview YouTube video Leo đèo mới Mangden by Duongdinhhung

image098

14 Tháng Mười 2015(Xem: 4842)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4891)
04 Tháng Năm 2015(Xem: 5057)