Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu

26 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 7704)

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa Khánh Anh Association Bouddhique

Thông Báo

 


Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa Bà con đồng hương và đồng bào Phật tử,

Đại lễ Phật Đản 2557-2013 đã cử hành trọng thể ở khắp mọi nơi. Đặc biệt năm nay còn là lễ Tưởng Niệm Tri Ân 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân tại Sài Gòn ngày 11/06/1963.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại các châu lục ở hải ngoại đã đồng bộ long trọng tổ chức :

Tại Mỹ châu : (Hoa Kỳ)

- ngày 12/05/2013 tại Mile Square Park Fountain Valley, CA, Hoa Kỳ.

- ngày 23/06/2013 tại Hội trường Jérôme Center Santa Ana, CA, Hoa Kỳ.

Úc châu :

- ngày 15/06/2013 tại Whitlam Leisure Sydney, NSW.

- ngày 19/06/2013 tại Quốc Hội Liên Bang Úc ở Canberra, Australia.

Âu châu :

- ngày 1 và 2/06/2013 tại chùa Thiện Minh - Lyon, Pháp.

và sẽ tổ chức một lần nữa, tại Quốc Hội Âu Châu Strasbourg vào ngày thứ năm 11/7/2013. Chương trình gồm 2 phần :

- Lễ Vésak 2557, Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức và cầu nguyện cho Nhân quyền Dân chủ Tự do cho Việt Nam sẽ làm tại Lễ Đài trước Quốc Hội Âu Châu ở Strasbourg lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/07/2013.

- Buổi Hội Thảo và đưa thỉnh nguyện thư lên Quốc Hội Âu Châu từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 11/07/2013, bên trong tòa nhà Quốc Hội Âu Châu.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu xin kính thông báo đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng bào phật tử. Giáo Hội thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni trong vùng Âu châu dành chút thì giờ quang lâm về đạo tràng Quốc Hội Âu Châu tại Strasbourg trong ngày 11/07/2013 để góp phần cầu nguyện tri ân Bồ Tát Thích Quảng Đức và đồng thời yểm trợ tiếng kêu cứu tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ cho đất nước Việt Nam. Giáo Hội Âu Châu cũng thiết tha kêu gọi bà con phật tử và đồng hương ở Âu châu, nhất là trong vùng Strasbourg và phụ cận, nếu có điều kiện xin tham gia đông đảo trong lễ Tưởng Niệm trước Quốc Hội Âu Châu lúc 11 giờ đến 13 giờ ngày 11/7/2013 (ngày thứ năm). Vì là ngày trong tuần, nhiều người còn đi làm. Xin bà con cố gắng vận động đi nhiều hơn. Từ 14 giờ đến 16 giờ là buổi Hội Thảo bên trong tòa nhà Quốc Hội. Số người tham dự được giới hạn không quá 120 người. Chư Tăng Ni được yêu cầu vào hết. Và mỗi người vào Quốc Hội phải có thẻ vào cửa (Badge). Quý vị nào muốn vào cửa tham gia Buổi Hội Thảo, xin gởi về chùa Khánh Anh (qua e-mail : khanhanh@free.fr - thichquangdao@khanhanh.fr), mỗi người với các chi tiết như sau : Tên họ, ngày tháng năm sanh, địa chỉ hiện tại (y hệt như trong thẻ căn cước hay passeport).

Văn phòng chùa Khánh Anh sẽ tập trung tất cả danh sách gởi về văn phòng Quốc Hội Âu Châu làm thẻ trước. Khi chúng ta đến nơi, chỉ trình căn cước hay passeport, sẽ lãnh thẻ ngay. Vì thời gian không còn lâu nữa, xin quý vị gởi e-mail (với các chi tiết kể trên) về chùa Khánh Anh trước ngày 7/7/2013. Những vị ở Strasbourg có thể ghi tên (với đầy đủ chi tiết) nơi chùa Phổ Hiền.

Riêng quý Sư Cô và Phật tử tại chùa Phổ Hiền, Giáo Hội kêu gọi như những lần cầu nguyện trước Quốc Hội Âu Châu, xin quý vị lo liệu trần thiết một bàn thờ (đơn giản nhưng trang nghiêm) ảnh tượng, cờ xí, biểu ngữ và hơn thế nữa là bữa ăn đạm bạc vào bữa trưa hôm ấy cho tất cả mọi người, kể cả Chư Tôn Đức Tăng Ni.

50 năm qua, Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã hy sinh cho Đạo Pháp để Phật tử chúng ta được sống còn đến ngày nay. Cho nên, hơn lúc nào, Kỷ Niệm 50 năm, chúng ta thành kính đảnh lễ và nguyện sẽ làm những gì tri ân quý Ngài để cho Đạo Pháp được trường tồn và dân tộc Việt Nam được sống trong dân chủ tự do với tất cả những quyền căn bản của con người.

Kính chúc Chư Tôn Đức và bà con Phật tử đồng hương được mọi điều an lành.

Bagneux, ngày 21/06/2013

 Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Chủ Tịch Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu

 

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE). Tél : 01.46.55.84.44. Fax : 01.47.35.59.08. E-mail : khanhanh@free.fr