Tâm thư của Văn Hóa Online


California ngày 01 tháng 10, 2021


Kính thưa quý bạn đọc, quý mạnh thường quân,


Văn Hóa Online-California có tên miền www.nhatbaovanhoa.com là một bộ phận của VAAMA (Vietnamese American Artists &Media Association Inc.,), một tổ chức Văn Hóa và Truyền thông vô vị lợi theo quy chế non-profit tiểu bang và liên bang.


Kể từ số báo điện tử đầu tiên ra mắt vào tháng Tư năm 2013 đến nay, (kế tục tờ Văn Hóa Magazine (tháng Giêng 1997), tờ Văn Hóa Online đã 8 năm.


Mục đích của chúng tôi ngoài việc bảo tồn tiếng Việt tại hải ngoại, cổ súy nền văn hóa văn học nghệ thuật Việt Nam qua nhiều lãnh vực, đồng thời, truyền tải và chọn lọc những thông tin cập nhật hữu ích đến tập thể cộng đồng xã hội, đáp ứng phần nào khát vọng tinh thần, hướng tới chân thiện mỹ.


Ngoài một số ít Mạnh Thường Quân có lòng hỗ trợ xưa nay, chủ trương của Ban điều hành không tập trung vào nguồn lợi quảng cáo hay thương mại; từ ngày ra mắt đến nay, chúng tôi đều tự lực trang trải.


Chúng tôi cũng xin ngỏ lời cảm tạ quí Văn Thi hữu, Nhà báo, Nhà biên khảo đã tận tâm đóng góp bài vở, tài liệu cho ban biên tập nhiều năm qua.


Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quí vị với tất cả sự tri ân.


Thay mặt Ban điều hành


Lý Kiến Trúc, Chủ nhiệm


Bấm vào tài khoản Pay Pal dưới đây mọi hiến tặng:


image001