Tạp chí đi tới năm thứ 10 Cảm ơn thân hữu và độc giả

20 Tháng Mười 20199:02 SA(Xem: 2917)

VĂN HÓA ONLINE - NHÂN VĂN & KHOA HỌC - THỨ HAI 21 OCT 2019


Tạp chí đi tới năm thứ 10 Cảm ơn thân hữu và độc giả


image056


DANH MỤC


 


- Thư chủ nhiệm. Đoàn Minh Hóa.


- 10 năm Đi Tới. Nguyễn Văn Lục.


- Ảnh: ‘‘Thuyền nhân Việt Nam, trở thành khúc ruột ngàn dậm.’’ Tạp chí Đi Tới.


- Ảnh: ‘‘Tuyên bố của hai Thủ tướng Trần Văn Hữu & Phạm Văn Đồng liên quan về Hoàng Sa


& Trường Sa.’’ Tạp chí Đi Tới.


- Đam mê (thơ). Quốc Sơn.


- Tản mạn 10 năm Đi Tới. Tăng Quyền Vinh.


- Những lời viết vội cho Đi Tới vào buổi sáng ở California. Kiều Mỹ Duyên.


- Đi Tới khoan dung, hòa hợp. Nguyễn Thị Thu Hương.


- Sông nước trong văn hóa Việt Nam. Nguyễn Văn Tuấn.


- Ảnh: ‘‘Trường học Trường đời.’’ Tạp chí Đi Tới.


- Môi sinh, Phát triển và Chủ nghĩa nhân đạo. Nguyễn Phúc Nam Giao.


- Dòng sông quá giang. Tôn Nữ Lệ Ba.


- Kỷ niệm với dòng sông. Nguyên Nhung.


- Ảnh: ‘‘Phá sập tường Bá Linh, Tháo bỏ quần tượng Lenin-Stalin và tuổi trẻ Âu châu 1989


Good Bye Lenin.’’ Tạp chí Đi Tới.


- Sông nước hững hờ. Trần Mộng Lâm.


- Thư tặng sách ‘‘Bức tượng thanh nữ.’’ Hoàng Du Thụy.


- Ánh mắt mùa Xuân. Nguyễn Văn Sâm.


- Ảnh: ‘’Cuộc biểu tình chống Trung Cộng ngày 31.01.1974 của sinh viên Việt Nam tại Đông


Kinh.’’ Nguyễn Khắc Kham.


- Phù sa miền quê ngoại. Cung Trầm.


- Ảnh: ‘‘Sinh viên Việt Nam biểu tình tại Ottawa tháng 3.1974 chống Trung Quốc cưỡng chiếm


Hoàng Sa.’’ Dương Mỹ Trâm.


- Vẫn là mùa Xuân mới. Dương Mỹ Trâm.


THƠ:


Du Mùa Thu, Diệu Trang, Hoàng Du Thụy, Phạm Mặc Ê, Nguyễn Ngọc Hương,


Lê Quỳnh Mai, Viễn Du, Sương Mai, Thảo Chi, Thạch Khê, Tô Thùy Yên, Vạn Giả,


Lâm Chương, Trần Bang Thạch, Nguyễn Văn Tuấn, Cao Vị Khanh, Trần Hoài Thư,


Hoàng Chính, Phan Xuân Sinh, Phạm Nhã Dự, Hoàng Xuân Sơn, Trần Vấn Lệ,


Luân Hoán, Hoàng Ngũ Yên, Hà Sĩ Phu, Trang Châu, Vy Khanh, Lưu Nguyễn,


Trần Chấn Hải, Nguyễn Bắc Hải, Trần Văn Sơn, Trần Cao Thăng, Trần Phù Thế,


Phong Vũ, Thái Việt, Tuệ Sĩ.