Hồng Thúy: Lời Biển

22 Tháng Mười 20197:58 SA(Xem: 6708)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ TƯ 23 OCT 2019


Hồng Thúy: Lời Biển


LỜI BIỂN, Thơ Hồng Thúy, Phan Ni Tấn, Ngọc Mỹ, Hùng Đặng


www.youtube.com/watch?v=_lWQdjtDNpM


image036

28 Tháng Tư 2021(Xem: 4996)