4 khuôn mặt đại tham nhũng tài ba lỗi lạc

14 Tháng Tám 201712:52 SA(Xem: 2675)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ  HAI 14 AUGUST  2017


4 khuôn mặt đại tham nhũng tiêu biểu


07/08/2017

image048

(theo QUỲNH TRUNG)

01 Tháng Mười 2017(Xem: 2500)
28 Tháng Chín 2017(Xem: 2952)