Oral History phỏng vấn ông Huỳnh Văn Lang; Mũ đỏ Bùi Đức Lạc và trận Tân Cảnh

26 Tháng Mười Hai 20198:55 SA(Xem: 4608)

VĂN HÓA ONLINE - TÀI LIỆU - THỨ NĂM 26 DEC 2019


Oral History phỏng vấn ông Huỳnh Văn Lang; Mũ đỏ Bùi Đức Lạc và trận Tân Cảnh


https://www.youtube.com/watch?v=yEYOVulqPAw


image019


Mũ đỏ Bùi Đức Lạc viết về trận Tân Cảnh


image020


https://www.youtube.com/watch?v=8IHalaV8kfc


image021

24 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4022)