Oral History phỏng vấn Gs.Vũ Quốc Thúc; Nhà văn Dương Thu Hương

14 Tháng Mười Hai 20193:52 SA(Xem: 4662)

VĂN HÓA ONLINE - TÀI LIỆU - THỨ SÁU 13 OCT 2019


Oral History phỏng vấn Gs.Vũ Quốc Thúc


https://www.youtube.com/watch?v=6LSsJvWrDOg


image022


Oral History phỏng vấn Nhà văn Dương Thu Hương


https://www.youtube.com/watch?v=ol-WdbHBhVs&t=38s


image023

29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 6452)