CIA: Hồ sơ giải mật về 1963. VN mua 23 tuần duyên cao tốc của Mỹ

22 Tháng Mười 20197:44 SA(Xem: 3511)

VĂN HÓA ONLINE - TÀI LIỆU - THỨ TƯ 23 OCT 2019


CIA: Hồ sơ giải mật về 1963. VN mua 23 tuần duyên cao tốc của Mỹ


HỒ SƠ CIA VỀ VIỆT NAM NĂM 1963 GIẢI MẬT 
(Cư sĩ Nguyên Giác sưu tầm)


 Phong trào Phật giáo 1963 là một sự kiện lịch sử đấu tranh đòi quyền tự do và bình đẳng tôn giáo của Phật giáo tại miền Nam Việt Nam vào năm 1963. Biến cố này dẫn tới khủng hoảng chính trị trầm trọng, từ đó dẫn đến cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và cho đến nay lịch sử của miền Nam Việt Nam vào năm 1963 vẫn chưa được sáng tỏ do những thế lực thù nghịch Phật Giáo cho rằng Miền Nam Việt Nam bị mất vào tay CS miền Bắc vào năm 1975 là do Phật Giáo. May thay, các hồ sơ mật của cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt là năm 1963 đã được giải mật. Một số hồ sơ của Bộ Ngoại Gia và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã được dịch ra tiếng Việt bởi Cư sĩ Nguyên Giác. (Sách: Hồ Sơ Mật Năm 1963) Nay một số hồ sơ khác của cơ quan Tình Báo Trung Ương Hoa Kỳ CIA cũng đã được giải mật và chưa được dịch ra Việt ngữ.


Trong khi chờ đợi các bản dịch Việt, Thư Viện Hoa Sen giới thiệu các đường links dẫn tới các hồ sơ này lưu trữ tại văn khố CIA để quý độc giả tu sĩ cũng như cư sĩ khi cần tham khảo, hay khi giảng dạy về môn học lịch sử Phật Giáo Việt Nam hay dùng khi  tranh biện, có thể sử dụng các thông tin mới này. Vì nhiều Phật tử hiện nay kiến thức về lịch sử có khi bị dao động vì thông tin sai lệch. Các tài liệu này của chính quyền liên bang Hoa Kỳ, theo luật định nên không có tác quyền, nghĩa là sử dụng tự do. (Works created by the federal government are not copyrightable. 17 U.S.C. § 105.)


Links:


Điều ngạc nhiên là: Đối với một số chiến lược gia Hoa Kỳ, Cuộc Chiến VN đã thấy thất bại từ năm 1960.  


Đây là các hồ sơ CIA giải mật, hình như chưa từng địch ra tiếng Việt,  ngắn trung bình 1 tới 5 trang.


...


TRƯỚC 1963


13 May 1960 (Tình hình chế độ Saigon suy yếu dần- 5 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0005339901.pdf23 August 1960
 (tình hình VN lo ngại- 5 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0001166419.pdfTaylor Mission 1961 (chỉ cần đọc pages 1-40 - phái đòan Tướng Taylor tường trình bi quan về VN)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/5829/CIA- RDP86B00269R000200030001-5.pdfNĂM 1963


Hỏi: Tướng Dương Văn Minh lật đổ ông Diệm xong, là xóa sổ Ấp Chiến Lược để đón VC vào? 
Đáp: Thực ra, CIA từ tháng 3-1963 đã nói, ấp chiến lược thua lâu rồi.20 March 1963
 (Chương trình Ấp Chiến Lược thảm bại lớn vì bị VC trà trộn vào) dài 2+ trang --


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242373.pdf24 June 1963
 (nghi ngờ lời hứa ông Diệm với PG - 1 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/5829/CIA- RDP79T00975A007100090001-3.pdf10 July 1963
 (Tình hình VN - dài 8 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0001166414.pdf2 August 1963
 (PG sôi động ở nhiều tỉnh - 6 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242374.pdf16 August 1963
 (Tướng Trần Tử Oai nói về PG và đảo chánh - 3 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000874819.pdf17 August 1963
 (thêm nhiều cuộc tự thiêu, biểu tình - 1 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/1827265/DOC_ 0005996510.pdf22 August 1963
 (thiết quân luật - dài 1 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/5829/CIA- RDP79T00975A007200140001-6.pdf23 August 1963
 (Sĩ quan VNCH muốn thay đổi, chỉ lo ngại là Mỹ ủng hộ Diệm) dài 3+ trang:


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242379.pdf24 Augst 1963
 (Mỹ: Bắc Việt muốn giữ Diệm trên ngôi để VC có chính nghĩa - 4 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242380.pdf27 August 1963
 (Nhu nói với Hội Đồng Tướng Lãnh rằng Mỹ dự tính rút, và quân VNCH sẽ phải độc lập - 2 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242381.pdf4 Sep 1963
 (tình hình VN - 2 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0001166436.pdf12 Sep 1963
 (lòng dân VN sôi sục - 7 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000659644.pdf16 Sep 1963
 (Tình hình Nam VN - dài 7 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000570761.pdf17 Sep 1963
 (tình hình VN - 15 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000874872.pdf24 Sep 1963
 (Trần Kim Tuyến bị trục xuất - dài 2 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000570757.pdf4 Oct 1963
 (Ni sư Diệu Huệ, mẹ của Đại sứ Bửu Hội, chuẩn bị tự tử - dài 2 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000242387.pdf18 Oct 1963
 (các âm mưu của Ngô Đình Nhu - 2 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/1827265/DOC_ 0005996617.pdf1 Nov 1963
 (Cuộc đảo chánh - dài 5 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000287564.pdf4 Nov 1963
 (hậu đảo chánh - 6 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000874988.pdfSAU 196331 Oct 1966
 (không quan trọng - thương thuyết nam-bắc - 82 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/14/esau-29.pdf1968 Tet Offensive (đánh giá - 9 trang)


http://www.foia.cia.gov/sites/ default/files/document_ conversions/89801/DOC_ 0000097712.pdfVà thêm một ngạc nhiên nữa:


Exit Strategy: In 1963, JFK ordered a complete withdrawal from Vietnam


Chiến lược Rút Lui: Năm 1963, TT. Kennedy đã ra lệnh rút lui hoàn toàn khỏi Việt Nam


James K. Galbraith -- September 01, 2003


http://bostonreview.net/us/ galbraith-exit-strategy- vietnam


Xem thêm:

Hồ sơ Mật 1963


Xem thêm: 

Phật Giáo Và Cuộc Chính Biến 1-11-1963

27/10/2013


Tâm Diệu


PHẬT GIÁO VÀ CUỘC CHÍNH BIẾN 1-11-1963
QUA CÁC TƯ LIỆU GIẢI MẬT CỦA BỘ NGOẠI GIAO, Bộ QUỐC PHÒNG &  CỤC TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO MỸ


Công cuộc tranh đấu đòi quyển bình đẳng tôn giáo của Phật Giáo Việt Nam bắt đầu ở Huế với cái chết của tám Phật tử đêm 8/5/1963 tại đài phát thanh, rồi cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày 11/6/1963 tại Sài Gòn và chiến dịch “nước lũ” tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21/ 8/1963. Ba biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Phật Giáo tranh đấu này dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kéo dài nửa năm và kết thúc bằng cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm.


Khởi đầu từ ngày từ 8-5-1963 và chấm dứt vào đêm 20 tháng 8 năm 1963 là cuộc tranh đấu của Phật Giáo, tiếp sau đó là cuộc cách mạng toàn diện của học sinh, sinh viên, và quân dân Miền Nam Việt Nam.


Kể từ năm 1963 đến nay (tháng 11năm 2013) là tròn nửa thế kỷ. Năm mươi năm trôi qua, một thời gian đủ dài để con người có thể lắng dịu tâm tư và các kho lưu trữ tài liệu mật của các bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng, và cục Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ cũng đã giải mật cho công chúng tự do vào xem để mọi người có thể nhìn lại lịch sử ngày 1-11-1963 một cách rõ ràng.


image013


May mắn thay chúng ta có thể tiếp cận các kho lưu trữ tài liệu này một cách dễ dàng qua một số bản dịch Việt ngữ được dịch rất nghiêm túc bởi hai dịch giả Nguyên Giác và Nguyễn Kha. Những bản dịch này được hai dịch giả tuyển dịch từ những tài liệu chính thức có độ khả tín cao và khách quan (thông tin nội bộ dùng để làm việc-operational, không có tính cách tuyên truyền), bao gồm phúc trình kín, mật và tối mật, biên bản chính thức của những thảo luận nội bộ, điện văn trao đổi hàng ngày giữa Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng, Toà Bạch Ốc, Cục Tình báo Trung ương ở Washington và tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Những tài liệu này đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ giải mật và xuất bản thành 5 tập với tựa đề: Foreign Relations of the United States, 1961-1964 (Bang giao quốc tế của Hoa Kỳ, 1961-1964), thường được giới nghiên cứu biết và sử dụng dưới tên gọi (acronym) “FRUS”. Thêm vào đó là hồ sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam “The Pentagon Papers” do Ủy ban Đặc nhiệm Nghiên cứu về Việt Nam của Bộ Quốc Phòng nghiên cứu, soạn thảo và xuất bản thành 4 tập.


Qua nội dung các bản dịch đó, chúng ta có thể biết được những gì thực sự đã xảy ra trong những ngày trước và sau cuộc chính biến 1-11- 1963.


Trước khi giới thiệu toàn bộ các bản dịch, chúng tôi mạn phép tóm lược vài điểm ghi nhận quan trọng của chính các dịch giả, theo diễn biến sự kiện. Phần chi tiết, xin mời quý độc giả mở các links liên hệ để xem bản dịch Việt và đối chiếu với các bản ảnh copy từ các văn bản nguyên gốc bằng tiếng Anh đính kèm.


BIẾN CỐ NGÀY 8-5-1963 TẠI HUẾ


Trước hết là các điện văn trao đổi giữa Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Huế, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, và Bộ Ngoại Giao Mỹ ở thủ đô Washington trong đêm xảy ra biến cố 8/5/1963 tại đài phát thanh Huế. Điểm quan trọng trong biến cố này là ai đã bắn súng và ném lựu đạn vào đám đông trước đài phát thanh đêm 8/5/1963. Theo điện văn báo cáo về Washington, địa phương quân dưới quyền Thiếu Tá Phó Tỉnh Trưởng Đặng Sỹ đã nổ súng và ném lựu đạn (điện văn số 116). Tuy nhiên, trong một điện văn khác ông Đại sứ Nolting, sau khi hội kiến với TT Ngô Đình Diệm cho biết ông Diệm tin rằng Việt Cộng hoặc thành phần bất đồng chính kiến đã ném lựu đạn vào đám đông. (điện văn số 131). [01]


Tiếp theo các điện văn trao đổi là bản phúc trình của Trung Ương Tình Báo (CIA) ở Washington báo cáo lên Tổng Thống Mỹ Về Cuộc Thảm Sát Huế 1963, trong đó ghi rằng, khi giải tán đám động 3,000 Phật Tử, trách nhiệm thảm sát tại Đài Phát Thanh Huế là do 3 lực lượng: cảnh sát, Dân Vệ và quân đội. Hồ sơ CIA nơi đây cũng nói: chính sách của chính phủ ông Diệm là thiên vị Thiên Chúa Giáo, nhưng Phật Từ trước giờ vẫn lặng lẽ chịu đựng, cho tới khi xảy ra biến động Huế. [02]


CUỘC TỔNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963


Sự kiện tại Huế ngày 8 tháng 5 năm 1963 – một sự kiện dẫn tới những gì được gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo và khởi sự cho một chuỗi sự kiện đã tận cùng dẫn tới việc đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm – đã xảy ra một cách tình cờ và bất ngờ theo sự nhận định của 36 nhà phân tích của Mỹ về tình hình Phật Giáo Việt Nam thời gian từ ngày 8-5-1963 tới ngày 21-8-1963 trong hồ sơ The Pentagon Papers.


Cũng theo tài liệu này thì nguyên nhân xảy đến chuỗi sự kiện này là do chính quyền Ngô Đình Diệm đã biệt đãi Thiên Chúa Giáo và kỳ thị Phật Giáo[03]


Và các nỗ lực hòa giải giữa Phật Giáo và chính quyền đã không thành công. Thông Cáo Chung 16-6-1963 không được ông Diệm thực thi vì bị ông bà Nhu phá hoại; Cao điểm sự tráo trở của chính phủ Ngô Đình Diệm là cuộc tổng tấn công chùa chiền toàn quốc đêm 20 rạng ngày 21-8-1963, bắt 1.400 nhà sư trong đó có hai vị lãnh đạo Phật Giáo cao cấp là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Hội chủ của Tổng Hội Phật giáo Việt Nam) và Thượng Tọa Thích Tâm Châu (Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật Giáo).


Điều đáng chú ý là trong suốt năm 1963, chính ông Nhu đã đoạt quyền ông Diệm để đối phó với cuộc khủng hoảng Phật giáo đang càng lúc càng lan rộng nhờ được sự tiếp tay của các lực lượng quần chúng khác. Thậm chí ông Nhu còn cho ông Diệm là người nhu nhược và “đã biểu lộ sự chống đối mãnh liệt ông Diệm và chính phủ của ông ta” đến mức dự định đảo chánh ông Diệm (FRUS 256 - Bản Ghi nhớ của Phó Giám đốc Kế hoạch CIA Helms, ngày 16-8-1963, gửi Phụ tá Ngoại trưởng Hilsman [04]). Ông Nhu đã thăm dò những điều kiện đàm phán sơ khởi với lãnh đạo Cọng sản ở Hà Nội (theo Death of a Generation, Howard Jones, Oxford University Press, 2003[05]) , đã từng thiết lập danh sách viên chức Mỹ sẽ bị ông ám sát (FRUS 68 - Điện văn của Giám Đốc Phòng Tình Báo và Nghiên Cứu Thomas Hughes trình lên Ngoại Trưởng Hoa Kỳ ngày 6-9-1963[06]), đã tuyên bố với nhật báo Ý L’Expresso ngày 3-10-1963 sẽ “cắt đầu” Đại sứ (cha vợ) Trần Văn Chương (FRUS 186 - Điện văn số POL 15S VIET của Đại sứ Cabot Lodge gửi cho Bộ Ngoại Giao ngày 7-10-1963[07]) , … Lý giải cho những động thái điên cuồng đó của ông Nhu, các vị Đại diện Ba Lan tại Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến ICC là Mieczylaw Maneli, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Võ Văn Hải, Bộ trưởng Phụ tá Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần đều cho là ông Nhu bị bệnh tâm thần, ám ảnh bởi bệnh hoang tưởng “… Vào giai đoạn đó, Nhu sa vào vòng nghiện ngập và điều đó đã đẩy ông ta đến những trạng thái cực đoan… Người ta bắt đầu thấy những dấu hiệu điên loạn trên mặt ông ta, nhìn bất động như kẻ mộng du, với một nụ cười lạnh lùng cố hữu …” (theo Roger Hilsman, To Move A Nation, Doubleday Inc. and Co., New York 1967, trang 480 [08])


Không khí chính trị căng thẳng tại Sài Gòn từ ngày Hoà Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đến giữa tháng 8-1963 đã cho các nhà quan sát Hoa Kỳ thấy rằng cuộc tranh chấp giữa Phật Giáo và chính quyền đang diễn tiến. Tuy nhiên, khi cuộc chạm trán xảy ra, trong cuộc tổng tấn công đêm 20 rạng ngày 21-8-1963 nhắm vào các chùa với lệnh thiết quân luật trên toàn miền Nam, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã hoàn toàn bất ngờ.


Họ cũng nhận định Quân đội VNCH bất mãn vì bị dân chúng đổ tội tấn công các chùa, trong khi thực tế quân đội không biết gì về việc ông Ngô Đình Nhu ra lệnh cho Đại Tá Lê Quang Tung dẫn Lực Lượng Đặc Biệt bất ngờ tấn công các chùa và tin tức tình báo cho biết ông Nhu đã gài vũ khí, chất nổ vào chùa để vu vạ.[09] Và chính Mỹ cũng bất mãn vì ông Diệm không hòa giải với Phật Giáo, và chính trận tổng tấn công các chùa chiền đã xé bỏ bản Thông Cáo Chung 16-6-1963 mang chữ ký của hai nhà lãnh đạo, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết và Tổng Thống Ngô Đình Diệm.


CUỘC ĐIỀU TRA CỦA PHÁI ĐOÀN LIÊN HIỆP QUỐC - PHÚC TRÌNH A/5630


Ngày 4-9-1963, 14 nước bao gồm Afghanistan, Algeria, Cambodia, Ceylon, Guyana, India, Indonesia, Mông Cổ, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Trinidad và Tobago (sau đó, thêm hai nước Mali và Nepal) đưa vấn đề Phật giáo Việt Nam ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) với nội dung cáo buộc chính quyền Việt Nam Cộng hòa vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.  Một tháng sau, ngày 4/10/1963, Việt Nam Cộng hoà gửi thư lên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc mời một phái đoàn sang Việt Nam điều tra về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Cuối tháng Mười, Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn gồm 16 thành viên đại diện 7 quốc gia Afghanistan (trưởng phái đoàn), Brazil, Ceylon, Costa Rica, Dahomey, Morroco và Nepal sang Việt Nam điều tra tìm hiểu sự thật. Phái đoàn đến Phi trường Tân Sơn Nhứt tối 24-10-1963, và bắt đầu từ hôm sau chỉ tiếp xúc các giới chức chính quyền và phỏng vấn các nhân chứng trong 6 ngày (mà riêng 2 ngày cuối tuần là 26 và 27/10 thì phần lớn thời gian phái đoàn ở khách sạn đọc tài liệu). Cuộc điều tra kết thúc sớm hơn dự liệu khi chế độ Diệm bị lật đổ vào đúng ngày lễ Các Thánh (Toussaint, 1-11) của Công giáo, ngày mà tất cảc cơ quan chính phủ được nghỉ lễ. Và phái đoàn rời Sài Gòn ngày 3-11-1963.


Có ba tài liệu chính thức của Liên Hiệp Quốc và một công trình nghiên cứu đại học liên quan đến cuộc điều tra về đàn áp Phật giáo tại Nam Việt Nam của LHQ:
Tài liệu A/5630 - Phúc trình của Phái đoàn Điều tra Liên Hiệp Quốc tại Nam Việt Nam, hoàn tất ngày 7-12-1963. (Document A/5630 - Report of the United Nations Fact-Finding Mission to South Viet-Nam)
Đề mục Thảo luận số 77 (Agenda Item 77)
Biên bản Buổi họp Khoáng đại thứ 1280 của Đại Hội đồng LHQ, Phiên họp thứ 18, ngày 13-12-1963 (United Nations General Assembly, Eighteen Session, 1280th Plenary Meeting – Official Records)
- Khảo luận in thành sách “Một Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền” (A United Nations High Commissioner For Human Rights) của Giáo sư Roger Stenson Clark, do Martinus Nijhoff (Hòa Lan), xuất bản năm 1972.


Cả 4 tài liệu nầy đều có một kết luận giống nhau: Dù thu thập được một số dữ kiện ở cả hai phía chính quyền và phía nạn nhân Phật giáo, nhưng Phúc trình A/5630 của Liên Hiệp Quốc đã chưa đưa ra một kết luận khẳng định hay phủ định nào trong cuộc điều tra về đàn áp Phật giáo tại Việt Nam vì cuộc điều tra chưa hoàn tất do biến cố 1-11-1963 xảy ra trong lúc đó. Giáo sư Roger Clark tóm tắt một cách chính xác như sau trong Khảo luận của mình:


It arrived in Saigon in late October and heard a number of witness. Unfortunately for the scholar, the affair ended inconclusively as a result of the successful coup against President Diem that took place while the Mission was in Saigon”. (Phái đoàn đến Sài Gòn vào cuối tháng Mười và đã nghe một số nhân chứng. Không may cho các học giả, công việc bị kết thúc dang dở vì cuộc đảo chánh Tổng thống Diệm đã thành công khi Phái đoàn đang ở Sài Gòn) [10]


CUỘC CHÍNH BIẾN 1-11-1963


Điểm quan trọng trong các tài liệu nói về cuộc chính biến 1-11-1963 là ai khởi xướng và lập kế hoạch đảo chánh. Ông Henry Cabot Lodge, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tướng Trần Văn Đôn hay Tướng Dương Văn Minh?


Theo điện văn của Thứ Trưởng Ngoại Giao George Ball gửi ông Lodge đề ngày 24-8-1963 mang số 243 cho biết ông đã chỉ thị cho Đại sứ Lodge phải áp lực ông Diệm gạt bỏ ông bà Nhu ra khỏi chính phủ, nghĩa là vẫn sẽ duy trì Đệ Nhất Cọng hòa và riêng ông Diệm vẫn làm Tổng Thống, và nếu điều kiện nầy không thỏa đáng thì được hiểu là Mỹ đồng ý một “sự thay thế” lãnh đạo tại miền Nam.[11] [12]


Theo Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ốc ghi trong tài liệu “Chính quyền Johnson nhìn lại Biến cố 1-11-1963[13] thì Mỹ không cản nổi cuộc đảo chánh vốn đã manh nha từ trước ngày ông Nhu hạ lệnh tổng tấn công chùa chiền 20-8-1963 như (1) Trung Tá Đỗ Khắc Mai, Tham Mưu Trưởng Không Lực VNCH, đã bày tỏ ý định vận động một cuộc lật đổ nhà Ngô; ý định này được ghi lại trong điện văn 165, đề ngày 11-6-1963, do Tòa Đại Sứ Mỹ gửi về Bộ Ngoại Giao; và (2) theo Bản Ghi Nhớ số 118 đề ngày 16-9-1963, viết bởi Paul M. Kattenburg, Phó Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết đã có thêm một số (ít nhất là 10) âm mưu đảo chánh khác, vận động từ phía các sĩ quan cấp tá và nhiều lãnh tụ đảng phái, kể cả những cọng sự viên thân tín của ông Diệm. Trong những người tham dự âm mưu lật đổ nhà Ngô có cựu Đại sứ Trần Văn Chương, thân phụ của bà Ngô Đình Nhu. Ngoài ra Tướng Lê Văn Kim ngày 23-8-1963, đã gặp Rufus Phillips, Giám đốc USOM Rural Affairs, và nói rằng quân đội VNCH đã sẵn sàng đảo chánh để lật đổ chế độ nhà Ngô vì đó là cách duy nhất để giữ lòng dân – vì quân đội và dân chúng đều bất mãn tột độ khi Phật Giáo bị đàn áp.


Như thế, qua các tài liệu đã giải mật, người đọc có thể thấy rõ ràng cuộc đảo chánh 1-11-1963 nhằm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm không khởi nguồn từ xúi giục của bất kỳ ngoại nhân nào, kể cả từ Hoa Kỳ. Điều này được thấy trong phần kết luận của Bản Ghi Nhớ viết ngày 30 tháng 7-1966 của Bộ Ngoại Giao/CIA gửi Tòa Bạch Ốc nói ở trên và theo một tài liệu khác từ kho lưu trữ hồ sơ của Ủy Ban Đặc Tuyển Thượng Viện Hoa Kỳ cho biết, trước cuộc đảo chánh một ngày, chính quyền Hoa Kỳ ở Washington bị nhiều áp lực từ viên tướng Tư Lệnh MACV Harkins phản đối tất cả những âm mưu đảo chánh ông Diệm và từ Cố vấn An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói Lodge nên khuyến cáo (các tướng lãnh Việt Nam) nên hủy bỏ đảo chánh và Đại sứ Lodge điện văn về Mỹ ngày 30-10-1963 nói rằng chuyện đảo chánh hoàn toàn nằm trong tay phía người Việt, còn Mỹ không cản ngăn gì được. Cũng trong ngày đó, Tướng Trần Văn Đôn hứa sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chánh cho Đại sứ Lodge biết 4 giờ đồng hồ trước khi đảo chánh khởi động. Tuy nhiên, vào ngày 1-11-1963, Tòa Đại sứ Mỹ chỉ được báo trước 4 phút mà thôi. [14]


Tâm Diệu
Ban Biên TậpTVHS


______________________________________


[01] CÁC ĐIỆN VĂN TRAO ĐỔI GIỮA HUẾ SÀI GÒN VÀ WASHINGTON (Biến cố đêm 8/5/1963 tại Huế)
[02] CIA BÁO CÁO TỔNG THỐNG MỸ VỀ CUỘC THẢM SÁT HUẾ 1963
[03] THE PENTAGON PAPERS: BIẾN ĐỘNG PHẬT GIÁO Từ Ngày 8-5 Tới 21-8-1963
[04] NGÔ ĐÌNH NHU MUỐN THAY THẾ ÔNG NGÔ ĐÌNH DIỆM LÀM TỔNG THỐNG
[05] NGÔ ĐÌNH NHU THƯƠNG THUYẾT VỚI HÀ NỘI
[06] ĐIỆN VĂN 68 NGÀY 6-9-1963: NHU LẬP DANH SÁCH ÁM SÁT VIÊN CHỨC MỸ
[07] VUA LÊ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHÚA TRỊNH NGÔ ĐÌNH NHU
[08] VUA LÊ NGÔ ĐÌNH DIỆM VÀ CHÚA TRỊNH NGÔ ĐÌNH NHU
[09] ĐIỆN VĂN 274: CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG CHÙA
[10] PHÚC TRÌNH A/5630 ĐÃ KẾT LUẬN NHƯ THẾ NÀO?
[11]CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUẢ
[12] ĐIỆN VĂN 243 TỐI MẬT NGÀY 24/8/1963
[13] CHÍNH QUYỀN JOHNSON NHÌN LẠI BIẾN CỐ 1-11-1963
[14] ÁP LỰC GIỜ CHÓT CỦA MỸ ĐÒI HỦY BỎ CUỘC LẬT ĐỔ NHÀ NGÔ


CÁC BẢN DỊCH
TỪ KHO DỮ LIỆU BỘ NGOẠI GIAO,
BỘ QUỐC PHÒNG, CƠ QUAN TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG &
CÁC NGUỒN KHÁC


Lời Ban Biên Tập:

Nhằm mục đích góp phần giúp thế hệ trẻ Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại biết rõ lịch sử Việt Nam trong năm 1963 xảy ra như thế nào và nhất là để có nhận thức sâu sắc hơn về điều mà dân tộc đã khẳng định: “Phật giáo Việt Nam với dân tộc như hình với bóng, tuy hai mà một”. Cho nên chúng tôi lưu trữ vào Thư Viện Hoa Sen CÁC BẢN DỊCH TỪ KHO DỮ LIỆU BỘ NGOẠI GIAO, BỘ QUỐC PHÒNG, CƠ QUAN TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG & CÁC NGUỒN KHÁC đã giải mật.

Các tư liệu này có liên quan đến sự kiện lớn trong lịch sử Việt Nam hiện đại. Sự việc này chắc chắn sẽ có những ý kiến ủng hộ và chống đối, nhưng lịch sử vẫn là lịch sử.

Ban biên tập website Thư Viện Hoa Sen chân thành cảm ơn nhà văn Cư sĩ Nguyên Giác, Cư sĩ Nguyễn Kha, và Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức đã gửi tặng ấn bản phát hành lần đầu tiên, Cư sĩ Nguyễn Minh Tiến và nhà xuất bản Liên Phật Hội tái bản có bổ túc, cùng các phiên bản vi tính điện tử và trân trong giới thiệu đến toàn thể quý độc gỉa trong và ngoài nước. Quý độc giả có thể mua trên mạng Amazon hay đọc bản ebook PDF theo link bên dưới.


image011


Trích từ sách:
https://thuvienhoasen.org/a27723/ho-so-mat-1963-tu-cac-nguon-tai-lieu-cua-chinh-phu-my
 
image016
Ấn bản lần đầu tiên


image017 


Xem thêm:


https://thuvienhoasen.org/a28807/phuc-trinh-a-5630-bao-cao-cua-phai-doan-dieu-tra-lien-hiep-quoc-tai-nam-viet-nam 

Xem thêm:


Phật Giáo Việt Nam Năm 1963 - Phóng Viên Neil Sheehan - Ảnh Của © Bettmann/corbis


+++++++++++++++++++++++++++++++


Việt Nam ‘mua 24 xuồng tuần duyên’ của Mỹ


22/10/2019


Viễn Đông


image018

Hoa Kỳ chuyển giao xuồng Metal Shark cho Việt Nam hồi đầu năm ngoái.


Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ mới tiết lộ với báo giới về kế hoạch mua 24 xuồng tuần duyên từ Mỹ của Việt Nam nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh hải.


“Hiện có một vụ mua bán thiết bị quân sự, theo đó họ sẽ mua 24 xuồng phản ứng nhanh Metal Shark, các xuồng nhỏ nhằm hỗ trợ các hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam”, Đô đốc Karl L. Schultz, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ở Philippines hôm 22/10.


“Chúng tôi đang thực sự nỗ lực với các cơ quan chính phủ Mỹ để tăng cường năng lực cũng như khả năng của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam”.


Ông Schultz nói thêm rằng quan hệ với phía Việt Nam hiện “rất vững mạnh” đồng thời cho biết rằng phía Mỹ đã chuyển cho Việt Nam một tàu tuần duyên trọng tải cao theo Chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa (EDA) của Mỹ.


Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực.


ông Schultz nói.Tin cho hay, chương trình EDA cung cấp thiết bị quân sự dư thừa cho đối tác Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh để "hỗ trợ cho các nỗ lực hiện đại hóa an ninh và quân đội của họ".


Hồi tháng Sáu, cũng trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về việc Mỹ sẽ hợp tác như thế nào nhằm củng cố quyền tự do hàng hải với các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Đô đốc Schultz đề cập tới việc đã “đón tiếp lãnh đạo của Cảnh sát Biển Việt Nam” tại trụ sở ở thủ đô Washington và “đang hợp tác chặt chẽ” với phía Hà Nội.


“Vì là láng giềng của Trung Quốc, rõ ràng họ phải rất cẩn trọng trong quan hệ ở khu vực”, ông Schultz nói.


Bà Andrea L. Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế, từng cho biết rằng Washington muốn Việt Nam có các thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ.


“Chúng tôi nóng lòng muốn làm việc tiếp với chính phủ Việt Nam để bảo đảm rằng họ có các thiết bị [quân sự] tốt nhất trên thế giới và các thiết bị đó tới từ Mỹ”, bà Thompson nói.


Đại sứ quán Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ năm ngoái đã chính thức bàn giao sáu xuồng tuần tra Metal Shark dài 14 mét cho Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát Biển III Khánh Hoà, “đánh dấu thêm một bước quan trọng trong việc hợp tác an ninh liên tục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”.


“Việc bàn giao những tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác sâu sắc Việt Nam – Hoa Kỳ trong lĩnh vực thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo trên biển trong lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam”, cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nói./
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 5815)
20 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 4774)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 5118)