TT Thiệu, Tướng Phú và kế hoặch "Tử lộ 7"

30 Tháng Tư 20224:40 CH(Xem: 2649)

VĂN HÓA ONLINE – TÀI LIỆU - THỨ BẨY 30 APRIL 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


TT Thiệu, Tướng Phú và kế hoặch "Tử lộ 7"


https://youtu.be/G1pZhiwwLEo

image018

"Buổi sáng cuối cùng” - Bảo Định


https://youtu.be/-Ds823B-Dr8

image019

"Viết về các chiến hữu của tôi"


https://youtu.be/vGrsPgmam1c

image020

Tháng Tư buồn: Người khách đi xe” - Thảo Lan


https://youtu.be/0hR9F9JqCL8

image021

“Sau này nhất định tôi sẽ đưa các anh về với quê hương”


https://www.nhatbaovanhoa.com/a3631/sau-nay-nhat-dinh-toi-se-dua-cac-anh-ve-voi-que-huong