Gia đình Đại sứ Ted Osius mặc quốc phục Việt chúc mừng ngày Valentine

16 Tháng Hai 20176:39 CH(Xem: 2954)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  17  FEB  2017


Gia đình Đại sứ Ted Osius mặc quốc phục Việt chúc mừng ngày Valentine

image031image032image030

21 Tháng Mười 2016(Xem: 3567)
27 Tháng Ba 2016(Xem: 5178)
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 3979)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4583)