PHIẾU BẢO TRỢ NHẬT BÁO VĂN HÓA ONLINE

Tâm thư kính gởi quí bạn đọc:

Thay mặt cho Ban Biên Tập, chúng tôi chân thành cảm ơn quí bạn đọc đã nhiệt tình ủng hộ Tờ Báo Điện Tử trong thời gian qua.

nhưng để lưu giữ, nuôi dưỡng sự sống còn, và sự phát triển cho tờ báo điện tử thích un7g1thong6 tin phong phú, đa dạng toàn cầu; toàn soạn rất mong nhận được sự bảo trợ của quí bạn đọc.

Xin quí vị vui lòng trợ giúp bằng cách ghi danh giúp đỡ một ít tài chánh như sau:

- Danh tính: ..........................................................................................
- Địa chỉ: ..............................................................................................
- Tel: ...................................................................................................
- Tự nguyện ủng hộ: $5.00 $10.00 $20.00 Tùy tâm: ..............................

Check đề: VAAMA hoặc LÝ KIẾN TRÚC
- Gởi về: 9325 Nolsa Ave., Westminster, CA 92683USA
- Email: lykientrucvaama@gmail.com
- Chỉ nhận VISA, ASTERCARD.

Chúng tôi cam đoan với quí vị, tất cả số tài chính ủng hộ sẽ được dùng vào việc phát triển tờ báo điện tử Nhật Báo Văn Hóa Online.

Một làn nữa, xin chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của quí vị, và kính chúc quí vọ vạn sự như ý an khang.

Lý Kiến Trúc
Chủ nhiệm