Đông Hải Liệt Quốc

01 Tháng Năm 20186:18 CH(Xem: 2060)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG 1 A - THỨ TƯ 02 MAY 2018


Đông Hải Liệt Quốc


image002

Lý Kiến Trúc


"Thế Xuân Thu, thế Chiến quốc. thế Đông Tây, một khoảnh trời ai kém ai hơn"


Hồi 3

Mục 2

(tiếp theo kỳ trước Mục 1)


Huyền thoại tử sinh nước Việt, thời mạt vận lưu vong khấn Phật cầu Trời. Tập Vương lập kế Mưu công thiên mời quần hùng hội Siêm Riệp - Quý Dương dự thảo xong Minh ước COC, triển khai ngay Vành đai lụa rải thuyền buôn thuyền chiến một con đường. Trùm Vương bừng bừng nổi giận.


Quan đại phu thống chế binh lược James nghe Trùm Vương nhắc nhở chuyện nước Việt dính líu tới nước Tầu, liền nhớ lời quan đặc mệnh toàn quyền Ted hân hoan ca ngợi hai Nữ Vương liệt nữ lập nhà nước độc lập đầu tiên ở khu rừng viễn đông vạn đặm, chọn lúc đêm thâu canh vắng lần giở cáo thơm nước Việt ra đọc.


Đấy là vào thời nhà Đông Hán đời Hán Quang Vũ Đế năm 40 trước tây lịch. Sử Ký nước Việt chép rằng đất Giao Chỉ lúc bấy giờ có hai chị em họ Lạc, vốn dòng dõi Lạc tướng nổi lên chống quân Đông Hán, tay chống kiếm báu, tay phất cờ vàng, chọn huyện Mê Linh làm trướng phủ, nổi lên có ít ngày mà đánh tan quan thái thú Tô Định.


Hán Vũ đế nghe tin rụng rời, bèn sai quan Thiên văn dựa lúc sao đêm lấp lánh dõi mắt về phương Nam xem có chuyện gì ở đấy. Quan thiên văn tâu với Hán Vũ đế rằng:


- Đại Vương chớ vội lo, cuối phương Nam có sao tuế tinh khi ẩn khi hiện, khi tỏ khi mờ. Từ khi nhà nước Xích Quỷ của họ Hồng Bàng Việt thành lập tại kinh đô Lương Chử (*), vốn cũng là tổ tiên của chúng ta, sau thiên di về phương Nam hình thành dân tộc thuần chủng Lạc Việt, khi cất tiếng thì líu lo như chim hót, khi tụ tập thì nổi trống đồng lấy lửa làm vui, ngày gieo trồng giống lúa, đêm  ngoạn thưởng hương hoa núi rừng, lấy văn đi vào huyền thoại, lấy vũ khắc vào lóng trúc lá đa, về lâu về dài ta khó lòng lấy văn minh Hán hóa họ được, song chọn vào lúc Lĩnh Nam bị mây đen bao phủ, cử Mãi Viện mang quân xuống đánh, Mê Linh khắc tan. Hán Vũ đế nghe tâu xong dạ mới yên.  


Truyền thuyết kể rằng Lạc tướng huyện Mê Linh là quan võ hậu duệ của Đức Vua Cha Lạc Long Quân và Đức Thánh Mẫu Âu Cơ. Vua Cha Long Quân đặt ra chức Lạc tướng dưới quyền Thánh Mẫu Âu Cơ để trông nom miền sơn cước xứ Giao Chỉ trong đó có  huyện Mê Linh. Đặt xong việc trị vì đất đai cho mẹ Âu Cơ đâu vào đấy, Long Quân mới dẫn 50 con đi chu du biển cả, nơi sóng gió gầm thét nhiều phen rung chuyển thiên hạ.


Lạc tướng Mê Linh sinh ra hai người con gái có chí khí ngang tàng, võ công lợi hại vô cùng. Sử ký Toàn Thư chép rằng các Lạc tướng người Việt liên kết với nhau để chống lại nhà Hán. Trưng Trắc kết hôn với con trai Lạc tướng ở Chu Diên tên là Thi bị thái thú Tô Định giết. Công phẫn vì chính sách tàn ác của Tô Định, hai bà cùng với các Lạc tướng khởi binh đánh một hơi hạ thủ 65 thành trì. Hai bà lên ngôi lập ra nhà nước Văn Lang lấy Mê Linh làm kinh đô. Lên ngôi Vương, hai bà đổi sang họ Trưng, tục gọi là Trưng Trắc và Trưng Nhị.


image001

Năm thứ 18 (42), Hán Vũ Đế sai Phục Ba tướng quân Mã Viện và Phù Lạc hầu Lưu Long dẫn hơn 1 vạn quân kéo xuống đánh Giao Chỉ. Mùa hè năm 43, Mã Viện tái chiếm Giao Chỉ đánh bại  đoàn nghĩa sĩ Trưng Nữ Vương. Hai bà chạy đến sông Hát Giang thì gieo mình tuẫn tiết, thụy vũ là Trưng Thánh Vương và Linh Trinh Nhị Phu Nhân.


Đất Văn Lang nhỏ tí tẹo so với đất Trung Nguyên, song hình thể uốn lượn như rồng bay phượng múa. Đầu nhô lên tụ khí Hoàng Liên Sơn, mạch Sơn tinh kết thành xương sống Trường Sơn liền lạc từ cổ xuống lưng cứng như thép nguội, hai bồn địa trũng bát ngát màu mạ đòng đòng ví như đôi cánh hạc xanh ve vẩy, dõi đôi mắt thu phong hồ Gươm hồ Tây nhìn Thủy tinh vẫy vùng sóng dồn Đông Hải chạy tít về đất mũi phương Nam.


Hình thể tuy nhỏ mà địa linh nhân kiệt thời nào cũng có, cái tính tàn bạo cũng chẳng kém gì Xuân Thu chiến loạn chư hầu bá quân  hỗn chém. Lại có lúc cường quyền mang đại quân đi tận diệt thuộc quốc tiếp giáp phía nam, chiếm hữu đất đai núi rừng biển cả lấy làm duy vật của cải mà trong riêng tư vẫn duy tâm kính lễ gõ mõ tụng kinh; đấy là bản chất, âu cũng là mệnh trời sắp đặt cho người nước Việt vậy. 


Có nhân tất có quả, kiếp luân hồi đâu dễ buông tha. Năm Tân Hợi (1911 tây lịch) từ một ngôi làng nghèo xứ Nghệ, một người gốc họ Nguyễn bôn ba tứ xứ đông tây trăm bề vất vả nhục nhằn, cộng với lòng hận thù giặc Pháp mà tôi luyện ra tư chất khác người. Hấp tinh cái hay lẫn cái dở của chủ nghĩa đương thời thổi bùng thế giới: tư bản và cộng sản. Họ Nguyễn bắt mối vương hầu Đại Pháp, thủ lĩnh Liên Xô, dân chủ Hoa Kỳ, ôm kinh điển giai cấp về nước gây phong trào đại chiến nhân dân giết nhau như ngóe. Các lãnh tụ kiệt hiệt xả thân leo lên vũ đài chính trị tỉ thí, nhưng so với võ công bá đạo của họ Nguyễn thì hào kiệt ta có phần kém thế và lực lẫn mưu.  


Họ Nguyễn quả là tay thâm hậu trăm phương ngàn kế, một tay chống thực dân Pháp một tay cầu viện dân chủ Cờ Hoa, làm việc gì cũng có khẩu hiệu dẫn đường. Lấy phương châm "đả phong diệt thực", lấy "phương tiện biện minh cứu cánh" cờ đến tay phất cao cờ đỏ lật đổ chính quyền mà cướp được chính quyền, thừa thắng xóa sổ cả một triều đình vương quốc Đại Nam, mọi tinh hoa của "triều đại phong kiến" kể như hoàn toàn sụp đổ.


Nguyễn lập ra triều đại họ Hồ quy tụ những tay bản lĩnh cực kỳ tinh xảo, hành nghề cách mạng vô sản làm đảo lộn mọi nền tảng xã làng, gia phong, con tố cha, vợ tố chồng, dân tình rách nát nhưng vẫn theo phò rất đông. Cách mạng lúc nhu lúc cương mang cả đại bác bắn vào phong kiến khiến ai cũng sợ khiếp đảm, dân tình ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng, trong thì hãi hùng khinh khỉnh nhưng vẫn phải sống một mặt hai lòng sao cho yên phận, riết rồi xã hội nhiễm thói trí trá, trí óc người ta mười phần hết bẩy tám phần tư duy phản trắc nhuốm màu đấu tranh.


Luận về thủ pháp võ công của triều đình nhà Hồ biến ảo vô lường, nào là Quân tranh thiên, Mưu công thiên, Tác chiến thiên, Dụng gián thiên, Thế lực thiên, Hư thực thiên ... khiến cho các hào kiệt đương thời danh phận lẫy lừng như họ Bội Phan, họ Thu Tạ, họ Thái Nguyễn, họ Đức Phó, họ Hồng Vũ, họ Trọng Trần, họ Hữu Hồ, họ Đình Ngô, họ Hữu Nguyễn, họ Văn Nguyễn không sao đương cự lại nên đành thua cuộc.


Luận về lịch sử thời cận đại nước Việt chỉ khoảng 300 năm tây lịch không ngớt chiến tranh (1675-1975). Lúc thì Chúa lấy sông Gianh làm hai bờ giao chiến, lúc thì Vua lấy Bến Hải làm hai bờ sát phạt. Lớp ngoài Tây dương Hoa Mỹ gấu Nga vỗ tay mượn đất làm sa trường thử nghiệm vũ khí tối tân chiến tranh khoa học. Nay ý mai hệ, tội tình đồng bào lâm vào cảnh nồi da xáo thịt, họ hàng hận thù chất ngất, xương nát thịt tan, sông xanh thành đỏ, làng mạc thành lò, xô mấy triệu người lưu lạc vong thân xoay như chong chóng.


Quan đại phu Thiên tào Bắc đẩu ngự trên Thiên đình phán bút cho rằng đây là là lúc nước Việt rơi vào chu kỳ đại nạn thời mạt vận, ân trả ân, oán trả oán, bãi nghĩa địa nhiều hơn thành phố, nắm xương tàn vùi chôn đất lạ, âu cũng là mệnh trời xui khiến, may mà chưa đến nỗi diệt vong.


Cảo thơm lần giở trước đèn, đọc đến đây quan đại phu thống chế James mồ hôi bỗng đổ ra từng giọt, rùng mình ớn lạnh nghĩ ngợi khôn nguôi về cái xứ đinh sâu nghiệt cảnh. Thừa đêm tĩnh lặng, quan đại phu hội các đô đốc tướng quân lại bàn rằng:


- Lệnh của Chúa công Trùm Vương truyền rồi, mai đây bọn ta lại một phen vất vả hướng về Đông Hải, các tướng tính sao?


Đại tướng thủy quân tư lệnh Thái Bình nói:


- Ta chưa nên vội bỏ chiến dịch FONOP-OBAMA, nếu ta bỏ lúc này, e rằng Trung Nam Hải thừa cơ lấn tới.


James nói:


- Nhưng chiến hạm ta cứ mãi quanh co chẳng nên được việc gì.


- Đấy là tại vì ta chưa mở bạt súng, lần này tướng quân cho mở bạt súng truy đến tận cùng từng sào huyệt xem sự thể ra sao.  


Đang nghị bỗng có quan lão tướng nguyên tư lệnh lục quân Đông Dương đến thăm ngồi dưới góc nói rằng:


- Thời cuối trào Thế chiến thứ Hai, tôi cầm quân đi vạn dặm đánh nhau ngàn trận ở chiến địa Đông Dương, dụng vũ khí tối tân làm cỏ quân phản loạn, nhưng Thượng đế không thuận ý dân không đồng, ấy là bởi vì cái xứ sở ấy có Tiên Thánh thường xuyên ngự trị vô cùng linh hiển, nay các tướng quân có đến thì nhớ ghé vào đền mà hương khói, trước xin bói quẻ xâm sau vì nhân quyền bản vị thiện tai thiện tai. Nói xong xin cáo từ về ngay.  


Lại nhắc đến chuyện cũ bấy giờ vào cuối tháng Ba tây lịch năm Tân Dậu ( 2017), thám báo Kyodo của nước Nhật loan tin Bắc Kinh đạt thư mời quần hùng Đông Nam Á hội ở tỉnh Siêm Riệp thuộc đất Miên. Quần hùng nhận thư không lấy làm lạ, tự hiểu vì sao Tập Vương lại gấp rút đòi vân tập ở chốn rừng sâu nước độc Siêm Riệp mà không hội ở kinh đô, chắc là vì Tập Vương nóng ruột không muốn kéo dài cái hiệp ước ban đầu DOC ở Nam Vang nữa, phần thì tiên hạ thủ vi cường trước khi Trùm Vương nổi nóng manh động khó lường. 


Đất Siêm Riệp thuộc nước Miên đế thiên đế thích, xưa kia là Vương quốc Phật giáo rộng mênh mông, tiếp giáp ba vương quốc Thái, Lào và Việt nhưng khác Việt ở chỗ ẩn sâu vào phía tây Đông Hải. Vương quốc Miên từng đẻ ra nhiều bậc anh hùng đưa nước lên hàng đế quốc Khờ Me, nhưng sau lụn bại, đất đai mất dần về tay lân bang hào kiệt nổi lên hùng dũng.


image003

Một ngôi đền cổ rêu phong hoang tàn nằm sâu ở khu rừng Siêm Riệp. NET.


Đến giờ khai mạc đại hội Siêm Riệp, quan đại phu Khờ Me lấy tư cách chủ nhà xin thỉnh ý kiến quan đại phu các nước về việc đặt tên cho nghị hội Siêm Riệp tiếp nối dòng thảo văn DOC. Các quan bàn mãi về chữ "Khung" đặt nền móng cho Bộ quy tắc ứng xử cụ thể ở biển nam Trung Hoa, lấy tên là "Dự thảo khung COC" . Nhìn thấy ý đồ của Vương Nghị đương kim hội chủ ngoại giao Trung Nam Hải, quan ngoại giao nước Việt họ Phạm trừng mắt xoáy vào mắt họ Nghị hỏi rằng:


- Phải chăng ngài nhất định đòi cho bằng được cái tên "Dự thảo khung biển nam Trung Hoa" hòng muốn xóa biển Đông Hải ra khỏi bản đồ thế giới?


Quan đại phu Nghị từ tốn trả lời:


- Biển Đông Hải ví như cái ao nhà của Trung nguyên đại lục, xá gì với biển nam Trung Hoa mai đây còn vươn xa hơn nữa.


Họ Phạm vặn lời:


- Biển Đông vốn là biển của nước Việt hàng ngàn năm nay, nơi đó có Vua Cha Lạc Long Quân ngự trị muôn loài, nếu ngài không tin cứ mở giấy trúc sách thánh hiền đời Hoàng đế Đế Minh  Đế Nghi Lộc Tục Kinh Dương Vương Long Mẫu Thần Tiên ra xem có phải nòi giống người Việt một nửa sinh sôi từ Biển Đông.


- Tôi đâu có bàn đến chuyện Biển Đông, vả lại mai đây khi COC thành hình rồi thì nước ông cũng có phần.


Quan đại phu họ Phạm nghe vậy mặt bỗng xám xanh không nói được gì nữa.


image004

Lưỡi bò 9/10 đoạn.


Sau cùng thì dưới sự điều động của Vương Nghị đồng mưu với con ngựa họ Miên quần hùng "nhất trí" dùng chữ "Dự thảo khung COC" tạm thời quên chữ biển nam Trung Hoa. Bước ra cửa hội, Vương Nghị kéo ngoại giao họ Miên ra chỗ kín ghé tai nói nhỏ: - Ta sẽ tùy cơ mà ứng biến.


Quan ngoại giao họ Phạm về nước ngầm công bố mưu thâm của Trung Nam Hải, nhưng va phải chính trị bộ phán rằng cứ thế là được. Ai mà nghĩ được mấy dòng thảo văn DOC vớ vẩn làm ra cách đây 15 năm, tưởng đi vào dĩ vãng nay thành cái bánh xe khởi động chạy đến cái gọi là khung COC. Một quan trẻ trong bộ nói: e rằng khung cửa tử.


Cựu lão tướng họ Lê chính trị bộ gọi điện cho ngoại giao họ Phạm nói rằng:


- Chớ đừng xem thường DOC nó không vớ vẩn đâu. Nếu dùng DOC xử sự cho Đông Hải thì may ra Biển Đông còn yên, nhưng nếu Bắc Kinh cứ tiếp tục COC thì lắm chuyện lôi thôi khó lường.


Họ Phạm tần ngần suy nghĩ bèn thân hành đến tư dinh họ Lê đã từng một thời vùng vẫy xứ Miên, Lê nói:


- Quốc Vương nước Thái xưa kia vốn có cảm tình với họ Đình Ngô, thân chinh sang tận phủ đầu rồng miền Nam hội kiến nối tình giao hảo. Song họ Ngô phạm âm mưu ám sát vua Miên thành gây hận thù truyền kiếp hai nước Miên-Việt, lại phần bọn phản động Bắc Kinh xúi bẩy, đòn sóc hai đầu, bọn này từng ngăn cản nước ta thống nhất, xúi quân áo đen họ Pon phá hoại biên giới Tây Nam "cáp duồn" dân ta, đến bây giờ bọn phản động Bắc Kinh lại nắm dây cương con ngựa Hun lũng đoạn khối ASEAN mất tình đoàn kết, ta nên hết sức cẩn thận.


image005

Quốc Vương Thái Lan Bhumibol đeo gươm báu tựa như tướng quân xông pha trận tiền, hội kiến với Tổng thống Ngô Đình Diệm soái chủ miền Nam nước Việt.


Họ Phạm cúi đầu vâng dạ nói rằng:


- Tướng công vừa nói đến con ngựa Hun sao không thấy con ngựa Troia của dũng tướng huyền thoại xứ Hy Lạp nhập vào thành phá cách lũy COC?


Tướng họ Lê nói:


- Đấy là còn tùy thiên cơ vận nước sức người.


Họ Phạm tạ từ ra về, đầu thao thức liên miên về cái bản Dự thảo ASEAN ở đảo quốc Sư Tử lần thứ 32, bỗng đâu trên trời có ánh sao băng rơi về Đông Hải, ngộ ra rằng: thôi chết rồi, ta lỡ ký vào Minh ước COC rồi, biết ăn nói thế nào với tiền nhân, với ngư dân thủy thủ.


Sau nghị hội Siêm Riệp, ngày 19 tháng Năm 2017 tây lịch, toàn bộ khối ASEAN lại tụ ở đất Guiyang (Quý Dương) tỉnh Quangxi (Quảng Tây). Bàn về địa điểm Quý Dương, Bá Vương quốc đảo Sư Tử do có cảm tình riêng lâu đời với Tể tướng Trọng Trần khi xưa bôn ba ẩn náu ở đảo nhà, bèn hé lộ với quan ngoại giao họ Phạm rằng:


- Chúng ta "đồng bệnh tương lân" nhưng nước Việt của quý quốc hiểm nghèo hơn tôi. Quý Dương là nơi sinh sống của 23 dân tộc thiểu số Trung Quốc, Tập Vương mời chúng ta hội tụ nơi đây là ý muốn nhắn nhủ rằng, quí vị chỉ là thiểu số so với hàng ngàn sắc tộc ở Trung nguyên. Bản "Dự thảo khung COC" đã đăng ký ở Siêm Riệp, nay đến hội ở đất Quý Dương coi như chính thức công nhận Bắc Kinh là đầu tầu lãnh đạo COC, tiện đường sổ sách, chúng ta buộc phải cúi đầu ký vào đường chữ U, không cần đợi đến tháng11 tây lịch 2017 ở thủ đô Manila quốc đảo Philippines công bố cho toàn thế giới biết.


Quan ngoại giao họ Phạm nghe xong mặt xanh như tầu lá mắt mũi tối tăm xây xẩm.


Xa về phía bắc ba ngàn dặm, Tử cấm thành sáng choang điện tử, Hoàng đế Trung nguyên cho bày tiệc triệu tập hết thảy đại phu vương tôn tư mã đô đốc nguyên soái, cử lễ nhạc cung đình múa hát khúc "quy hoàn" , Hoàng đế cho gọi quan ngoại giao Vương Nghị đến khen rằng:


- Kỳ rồi khanh làm được việc, ta trọng thưởng cho khanh xung vào Quốc vụ viện. Nói xong liền cho gọi quan tể tướng họ Quốc Lý đến truyền:


- Nghị đã làm được hai bước COC phục vụ cho lưỡi bò ở biển nam Trung Hoa, nay quan tể tướng mau cho mở đại hội "Một vành đai- một con đường tơ lụa" nhân lúc Trùm Vương đang bối rối về tên lửa nước Hàn.


Tể tướng Quốc Lý tâu:


- Thưa Chúa công, kế đánh Bắc dương Nam quả là vi diệu.


Tập Vương lấy hũ rượu hồng đào ngâm trăm năm ở đất Tứ Xuyên rót vào hai cốc ngọc bích thưởng cho Quốc Lý và Nghị Vương.


Trung nguyên Hoàng đế có vẻ rất hài lòng về Bản dự thảo khung COC đợt một, do công quan đại phu Ngoại giao Vương Nghị điều hợp ở đất Siêm Riệp vào tháng Ba năm Tân Dậu, thế cho nên nét mặt của Tập Vương luôn tươi tỉnh bên cạnh Trùm Vương ở Floria. Lúc thì nhâm nhi cốc rượu Mar-a-Lago, lúc thì ra chiều khiêm cung trọng thị, thỉnh thoảng lơ đãng ngắm Mar-a-Lago tiếng nước Tây Ban Nha có nghĩa là "Biển Hồ", hoặc "Biển trở nên hồ", trong lòng thơ thới như hoa đào cười với gió xuân tây phương. Tập Vương thầm nói: Đông Hải ví như hồ của ta. Mar-a-Lago cái tên tuyệt đẹp tiên tri giấc mộng Trung Quốc.


Một hàn sinh ở miền tây nước Cờ Hoa-California lạm bàn mao tôn cương trên tờ Văn Hóa điện tử gọi nghị hội Siêm Riệp là Minh ước COC 2017. Minh ước này là nền tảng cực kỳ quan yếu cho Thủy kế Địa hình công thiên thiên biến vạn hóa biển Đông Hải nhằm "hợp thức hóa" đại kế sách đường lưỡi bò chữ U. Trung Nam hải coi Đông Hải là cái ao, mà đã là ao thì phải đắp đê khoanh vùng, cái đê hình chữ U trước sau gì cũng liền lạc, dưới thì trấn phương nam Úc châu bát ngát, trên thì khống chế Đài Loan hướng ra Thái bình, nắm được Đông Hải là chốt chặn được hải lộ liên minh ba đại dương âu á. Chiến tranh Đông Dương có câu: "Ai nắm được nóc nhà tây nguyên sẽ làm chủ Đông Dương, giờ thì ai nắm được Đông Hải sẽ làm chủ Đông Nam Á".


Tập Vương thực là tay gian hùng bậc nhất nắm được tinh túy chính trị phương Đông ở thế kỷ 21 tây lịch khó ai địch nổi.


Nhắc lại chuyện sau khi giã từ Mar-a-Lago, ngày 14 tháng Năm, 2017 tây lịch, đích thân Tập Vương đạt thư mời các lãnh tụ của thế giới vân du về kinh đô Bắc Kinh dự lễ khai mạc Hội nghị quốc tế "Một vành đai - Một con đường". Tập Vương long trọng tuyên cáo sẽ tiếp tục rót thêm 100 tỉ Nhân dân tệ (14,5 tỉ đôla Mỹ) cho sáng kiến “Vành đai và Con đường” thông qua Quĩ Con đường tơ lụa. Các quan thái sử ghi rằng: "Sáng kiến với tổng đầu tư 124 tỉ đôla được Tập Vương nêu ra lần đầu vào năm 2013, được cho là sẽ liên quan ít nhất 65 quốc gia châu Á, châu Âu và châu Phi".


Nghe báo cáo tin này, Trùm Vương và các đại phu cố vấn tối cao choáng váng, không ngờ họ Tập lắm mưu nhiều của đến thế. Trùm Vương bèn triệu quan thống lãnh binh cơ và quan ngoại giao hỏi hỏi:


- Sự thể Siêm Riệp Quý Dương Bắc Kinh ra sao vậy hai tiên sinh?


Quan ngoại giao trả lời:


- Quả thật tôi chưa nắm vững tình hình, đấy mới chỉ là tin tình báo sơ khởi.


Trùm Vương nói:


- Ta chưa hiểu ý quan tư mã, họ hội với nhau ở cái đất rừng rú kia tất phải có ý đồ, lại công bố trên toàn thế giới con đường tơ lụa chiến hạm như ruồi, ý tiên sinh binh lược ra sao?


Quan thống lãnh nói:


- Thưa Chúa công, chính tôi cũng chưa nắm hết, thám báo ở Miên đang bị họ Hun đe dọa tống xuất, bọn chư hầu thuộc quốc thì bí mật như thóc, ngôi ngữ rối rắm tơ vò, lúc thì khung lúc thì sườn, chẳng qua là phải bâu vào thế lực trung nguyên đang nổi như sóng cồn hòng chia chác cho đở tủi thân.


Quan đại tư mã an ninh quốc gia bàn với Trùm Vương rằng:


- Thưa Đại vương, đấy đòn tấn công kín đáo của họ Tập cùng với phu nhân họ Bành tung ra đúng vào giờ yến tiệc ở vườn lệ uyển  Mar-a-Lago. Tập chia trí Đại vương mải lo về áp lực nội tình lẫn bàn tay giật dây của Nga vương ở Syria, đấy là kế "dương Trung Đông kích Đông Nam Á", nói rõ là họ Tập thực hành sách kế Dụng gián Hư thực thiên liên hợp Nga-Trung chia lực Đại Vương. Rõ ràng 59 quả Tomahawk bắn qua Syria mà Nga vương và chư hầu thuộc quốc vẫn rung đùi nhấm nháp Vodka.


Trùm Vương bừng bừng nổi giận nói rằng:


- Ta không ngờ vợ chồng họ Tập Bành đẹp nhu mì đến thế mà thâm. Nói xong Trùm Vương  "twitter" ngay cho hai đồng minh Anh-Pháp chuẩn bị phản kích Trung Đông rồi truyền gọi quan nguyên soái binh cơ đến trình diện. Lập tức từ Ngũ giác đài, đại tướng tư lệnh phóng như bay mang bí kíp trình lên Trùm Vương: "Chiến lược Quốc phòng""Chính sách mở Ấn Độ-Thái Bình Dương".

image006

Ý đồ "thôn tính" cảng Piraeus, Hy Lạp đã có từ lâu. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ vào cảng Piraeus trên bản đồ Vành đai và Con đường tơ lụa 18/12/2016. The Guardian.


Ngày Tập Vương khai mạc "Vành đai và Con đường tơ lụa" cũng là ngày Phó vương nước Việt thừa lệnh Bá vương bí thư họ Phú Nguyễn đến Bắc Kinh ký kết bản Thông cáo Việt-Trung chấp nhận "Một vành đai Hai hành lang".


Kẻ hàn sinh ở California cho rằng cảng Hải Phòng nước Việt có thể sẽ là hành lang trung chuyển thứ hai sau Quảng Tây-Quảng Đông và Hải Nam. Sự việc còn dài, hạ hồi phân giải./


(Hết mục 2 - xem tiếp mục 3)


Lý Kiến Trúc


(*) theo ý nhà khảo luận Hà Văn Thùy.
10 Tháng Hai 2015(Xem: 7673)
Trong thư gửi gia đình hồi năm 2014, cô Mueller cố trấn an mọi người rằng cô vẫn an toàn và không bị làm hại."Con chỉ có thể viết từng đoạn thư một vì cứ nghĩ đến cả nhà là con lại khóc nức nở."Con biết cả nhà đều muốn con cứng rắn. Và đó chính là điều con đang gắng làm."
08 Tháng Hai 2015(Xem: 7380)
Theo Vietnamnet, người dân thôn Nhân Vũ (xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện một chiếc chuông cổ ở cánh đồng thuộc khu di tích đền thờ nữ tướng Ngọc Chi (thời Hai Bà Trưng). Một công việc vô tình đi dò tìm kim loại dưới lòng đất, mà "cơ trời", "ý Phật" cho phát hiện ra báu vật của quốc gia.
05 Tháng Hai 2015(Xem: 7533)
Thế nhưng bác sĩ Barry Kerzin, một bác sĩ của lãnh tụ tinh thần Tây tạng, Đức Dalai Lama, nói với tờ Thời báo Siberia rằng vị sư đó đang ở một trạng thái thiền rất hiếm có tên gọi là “tukdam”. “Nếu người ngồi thiền này có thể tiếp tục duy trì trạng thái thiền định này, ông có thể trở thành một Đức Phật."
03 Tháng Hai 2015(Xem: 18968)
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng nói "Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh..."; Trang Bách khoa Toàn thư Anh Quốc Britannica viết rằng trong cuộc chiến Mỹ - Việt" có 2 triệu thường dân và chừng 1,1 triệu quân nhân Bắc Việt và lực lượng cộng sản miền Nam bị chết"." Nguồn của Mỹ ước tính VNCH bị giết chừng 200 nghìn đến 250 nghìn quân, và quân Mỹ là 57 nghìn 939 người." Chưa có thống kê chính xác về số sĩ quan và viên chức dân sự VNCH chết trong các trại cải tạo là bao nhiêu người (không kể số dân chúng chết vì phải đi kinh tế mới).
31 Tháng Giêng 2015(Xem: 13991)
Được mô tả như là một con cáo già quỷ quyệt của tình báo ngoại giao, Henry Kissinger vẫn được chính phủ Mỹ trọng dụng, mặc dù rất nhiều nhà phân tích chính trị đã chỉ rõ là những sách lược của ông ta từ những năm 60-70 đã gây tổn hại tức thì cho nhiều quốc gia, cũng như về sau đó của nước Mỹ.
29 Tháng Giêng 2015(Xem: 8061)
Mỗi khi anh Val Gruener đến mở cửa trang trại Modisa thì sư tử Sirga lúc nào cũng nhảy chồm lên ôm cổ “ân nhân” Gruener, còn anh thì mở vòng tay ôm Sirga thắm thiết.Video Sirga nhảy lên ôm cổ Gruener được đồng nghiệp John Hawkins đưa lên kênh You Tube ngày 21-8-2014, đến nay thu hút hơn 10 triệu lượt người xem.
27 Tháng Giêng 2015(Xem: 8495)
Trong một động tác "Ngoại giao Đại sứ" hiếm có, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius biệt danh Hanoi Ted, đã mời các Đại sứ Mỹ - Việt quy tụ về Hà Nội tham dự buổi Hội nghị Song phương Việt -Mỹ hôm thứ Hai 26.01.2015. Hội nghị gồm có các diễn văn phát biểu của diễn giả và quan khách, sau đó là phần trả lời phỏng vấn của báo giới Việt trong nước. Viên chức cao cấp trong chính phủ tham dự là ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao Hà Kim Ngọc. Nhân dịp này, báo Văn Hóa ở California có dịp phỏng vấn nguyên Đại sứ Lê Công Phụng qua điện thoại.
25 Tháng Giêng 2015(Xem: 9604)
Nhà văn Giao Chỉ San Jose: "Ngày cuối ở Việt Nam là ngày cuối của ai?... Đó là ngày cuối của người Mỹ ở Việt Nam... Theo ý tôi, đây là một phim chết tiệt. Nên gọi là Sự phản bội cuối cùng"... Người Mỹ làm được cuốn phim những ngày cuối cùng ở Việt Nam đã hãnh diện gọi là sự thật trần truồng. Nhà báo Lý Kiến Trúc: "Không ai có thể lãng quên dù quá khứ trôi đi phũ phàng; dù 40 năm qua, người dân Việt Nam trong ngoài nước đều muốn quên đi tháng Tư 1975. Nhưng Last Days in Vietnam, thêm một lần nữa, làm mũi dao trí mạng đâm vào tim. Vẫn biết rằng, Việt Mỹ đã lật sang trang sử mới ..."
22 Tháng Giêng 2015(Xem: 8188)
Những phát biểu quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francis:“Cô bé là người duy nhất đã đưa ra một câu hỏi mà hiện không có câu trả lời và cô bé thậm chí không thể biểu hiện nó bằng lời nói mà chỉ bằng nước mắt”...; Câu hỏi của con…hầu như không có câu trả lời”... "Người Công giáo không phải ‘sinh đẻ như thỏ"... "Không hề có chuyện Ngài từ chối gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ gặp khó khăn với Trung Quốc... "Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã đang mắc ‘15 căn bệnh"... "Không ai có quyền mang tôn giáo ra để chế diễu, không ai được quyền trêu chọc niềm tin của người khác"... Ảnh trái: Giáo hoàng John Paul II tại Denver Colorado. Photo: LKT. Ảnh phải Giáo hoàng Francis tại Manila. Photo: AFP
20 Tháng Giêng 2015(Xem: 8434)
Khi nghĩ về người chồng đã quá cố trong ngày 19/1, bà Sinh nói bà ‘buồn nhưng hãnh diện’. Bà cho biết sau khi bà chuyển về nhà mới hồi năm ngoái với sự trợ giúp một phần của Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa thì giờ đây ông Thà ‘đã có bàn thờ đàng hoàng’. Khi được hỏi chính quyền địa phương nơi bà cư trú có ai đến thăm viếng, ủy lạo nhân ngày kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa hay không, bà Sinh nói: “Làm sao có chuyện đó? Họ không có biết gì hết. Mình có phải là người của chế độ mới đâu.”
18 Tháng Giêng 2015(Xem: 8159)
Sáng ngày 15-1-2015, ĐTC giã từ Sri Lanka sau 2 ngày viếng thăm, và bay sang Philippines để tiếp tục cuộc tông du. Máy bay chở ĐTC băng ngang không phận các nước Sri Lanka, Ấn độ, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Theo thông lệ, Người đều gửi điện văn đến quốc trưởng các nước liên hệ để chào thăm. Điện văn cho Việt Nam có nội dung như sau:
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 9065)
Hoàn cầu Thời báo gọi ông Đinh La Thăng đã "tìm cách khơi gợi lại tư tưởng chống Trung Quốc ở trong nước" khi cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc. Phản hồi lại bài báo này, báo Giao thông Vận tải nói bài của báo Hoàn cầu cố tình "chính trị hóa", thổi phồng sự việc theo kiểu suy diễn, quy chụp trắng trợn.
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 8451)
BBC: Theo một cuộc khảo sát gần đây do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thực hiện, trong giai đoạn 2010-2012 có chừng 57% tổng số tiền Việt kiều gửi về từ Hoa Kỳ, tiếp đến là từ Canada 8,4%, Đức 6%, Campuchia và Pháp mỗi nước 4%. Theo thống kê chính thức của nhà nước, từ 1991 tới nay nguồn tiền kiều hối VN nhận được đã đạt trên 90 tỷ đôla. VOA: Việt Nam được dự báo sẽ nhận từ 13 đến 14 tỷ đô la kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ đô la của năm 2014. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 17338)
Sau Đại hội VI "glasnost-perestroika", Nguyễn Văn Linh Tổng bí thư đảng CSVN tuyên bố thời kỳ mở cửa không tránh khỏi ruồi nhặng bay vào... Oái ăm thay, chẳng thấy ruồi mà chỉ thấy giòi từ trong mâu thuẫn nội tại lòi ra lúc nhúc. Theo Chân dung Quyền lực 9.1.15: Không thể phản biện, không thể phủ nhận những thông tin mà CDQL đã đưa, thậm chí truyền thông nhà nước truyền tải theo ngay sau đó, đặc biệt liên quan đến những âm mưu chính trị thấp hèn, khối tài sản tham nhũng cực lớn ở đỉnh cao quyền lực…
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 9541)
Tiến sỹ Nguyễn Quang A:“Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt, bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là “nhận [hối lộ] thì hốt hết”. Nguyên một cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã tự kết liễu con đường chính trị của ông ấy. Bằng những phát ngôn tưởng như được lòng dân nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là phát ngôn rất là không khôn ngoan.”
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 9105)
Người ta không ngại một người bệnh sắp chết đưa về quê quán an dưỡng, nhưng lo ngại những giấy tờ gì đi theo sau đó. Nhưng những giấy tờ ấy đã viết ra từ “hang ổ Đế Quốc”, nơi mà CIA chắc cũng không bỏ lỡ cơ hội thủ đắc những thông tin cần thiết để sử dụng trong tương lai.
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 8328)
VATICAN - Đức Thánh Cha Francis tuyên bố bổ nhiệm 15 Hồng Y mới vào ngày 14-2-2015, trong đó có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM giáo phận Hà Nội. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 4-1-2015 với hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francis nói:
01 Tháng Giêng 2015(Xem: 8557)
Nhật báo Văn Hóa - California kính chúc quốc gia Hoa Kỳ hùng cường; quốc gia Việt Nam tươi sáng; và quý thân hữu, quý bạn đọc, quý mạnh thường quân năm mới 2015 tràn đầy niềm vui hạnh phúc thắng lợi.
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 8436)
Giới chức Indonesia đính chính chỉ mới tìm được ba thi thể, chứ không phải 40 người như hải quân nói ban đầu. Đây là thông báo mới nhất của người đứng đầu nhóm tìm kiếm Indonesia, Bambang Soelistyo. (theo BBC). Nghệ sĩ Ấn Độ Sudarsan Pattnaik chỉnh sửa những nét cuối cùng cho tác phẩm điêu khắc trên cát của mình về hai chiếc máy bay mất tích, QZ8501 của hãng AirAsia và MH370 của Malayasia Airlines, trên Bãi biển Golden Sea ở Puri, khoảng 65 km về phía đông thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ. (Ảnh: VOA)
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 8997)
Tình khúc vượt thời gian - Vũ Thành An và những bài tình ca sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 27-12 tại nhà hát Hòa Bình, truyền hình trực tiếp trên VTV9, tiếp sóng trên VTV Huế, VTV Phú Yên - Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng và Đài PTTH Bình Phước...