Bóng hồng thấp thoáng trong chùa

20 Tháng Tám 201511:37 CH(Xem: 15593)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 21 AUG, 2015

Bóng hồng thấp thoáng trong chùa

image003

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP ỔN ĐNH VPII VIN HÓA ĐO :

(Trích nguyên văn)

1/. Theo Quyết Định số 20 do Đức Tăng Thống ban hành ngày 08.8.2015, tại điều III qui định :

« Dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên (nhiệm vụ Quyền Chủ Tịch VPII/VHĐ và Chủ tịch Giáo hội tại Hoa Kỳ) kể từ ngày Quyết Định nầy ban hành, Thượng Tọa phải chịu trách nhiệm về tư cách pháp nhân trước pháp luật Hoa Kỳ về những số tiền nợ mà chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật Tử cho vay ngắn hạn hoặc dài hạn cũng như việc tạo mãi chùa Phật Quang ».

Viện Hóa Đạo khẳng định như vậy để đồng bào Phật Tử khỏi lo mất tiền vì :

Viện Hóa Đạo biết rằng : Theo lệ thường, khi một tổ chức đăng ký mở chương mục tại ngân hàng, trên nguyên tắc, người trách nhiệm phải là Chủ Tịch và Thủ Qũy của tổ chức ấy. Nhưng hiện nay, Chương mục « Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - GHPGVNTN » không được ghi tên Thượng tọa và Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng thủ qũy Văn Phòng II VHĐ, hoặc Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng thủ qũy Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, mà là Thượng Tọa và cô Ngọc Hân. Cô Ngọc Hân chỉ là người bán hoa cho chùa Pháp Luân, cô chưa hề có bất cứ chức vụ gì trong VPII/VHĐ hay trong Giáo hội tại Hoa Kỳ !!!. Thế là việc sử dụng và chi thu tài chánh Giáo hội không một ai, nhất là Thủ quỹ, được quyền kiểm soát sự minh bạch của chương mục Giáo hội, ngoài cô Ngọc Hân ?!

Viện Hóa Đạo cũng biết rằng việc đăng ký sở hữu chủ chùa Phật Quang theo lời yêu cầu của TT Giác Đẳng và đã được Giáo hôi trong nước chuẩn y, gồm 3 chức danh : Đức Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Chủ Tịch VPII VHĐ, nhưng Thượng Tọa chỉ đăng ký tên Thượng Tọa mà thôi.

Hai sự kiện trên là một trong những bằng chứng của âm mưu chiếm hữu chùa Phật Quang và chương mục ngân hàng Văn phòng II Viện Hóa Đạo. Chủ tâm ấy, Thượng tọa Thích Giác Đẳng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật là điều không thể tránh.

 2/. Cũng theo Quyết Định Số 20 tại Điều IV qui định :

Thỉnh cử Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Chủ Tịch VPII/VHĐ vào ngôi vị Xử Lý Thường Vụ VPII/VHĐ, chứ không là Quyền chủ tịch, trong vòng ba tháng, với nhiệm vụ tiếp nhận sự bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục của Thượng Tọa Giác Đẳng để chuyển giao cho người kế nhiệm chính thức do Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh cử sau khi có quyết định của Hôi đồng Lưỡng Viện tại Đại Hội GHPGVNTN kỳ X sắp đến.

Đây là trách nhiệm của vị Phó Chủ Tịch được qui định ở Điều 29, Chương Thứ Tư của Hiến Chương GHPGVNTN, nhưng tiếc thay Hòa Thượng Huyền Việt lại thoái thác.

 3/. Do vậy, Viện Hóa Đạo đang tuyển chọn nhân sự kế thừa để thực hiện sứ mạng nói trên.

 4/. Nếu không có nhân sự kế thừa, thì Viện Hóa Đạo sẽ nhờ một Văn phòng Luật Sư tiếp nhận bàn giao trong giai đoạn chuyển tiếp.

5/. Tại Đại Hội X, Viện Hóa Đạo sẽ xét lại cơ cấu Văn Phòng II VHĐ cùng nhân sự để có quyết định phù hợp trong tình hình mới. Văn phòng Luật Sư sẽ trực tiếp bàn giao lại tất cả hồ Sơ, sổ sách, của VPII/VHĐ, kể cả tài chánh và chương mục theo quyết định mới. Nếu tài chánh bất minh, VHĐ sẽ nhờ luật pháp Hoa Kỳ can thiệp./

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thư Giác Đẳng: 203,000 đô la tiền gây quỹ đi cứu trợ Nepal. (Pháp Luân)

(trích nguyên văn)

"Ban đầu, chúng tôi không nghĩ sẽ có được một số tài chánh tương đối khá để đi Népal, bởi vì kêu gọi rất gấp, ngày 25 tháng Tư động đất xảy ra, đầu tháng Năm chúng tôi đã kêu gọi và chỉ một tuần lễ sau qúi Phật tử khắp nơi hưởng ứng. Đặc biệt tại thành phố Houston có buổi gây qũi tiên khởi được khoản 70 ngàn dollars. Cho đến ngày 3 tháng 6 chúng tôi rời Hoa Kỳsố tiền đã lên 203 ngàn dollars khi kết sổ cứu trợ. Đó là một con số vượt ngoài sự mong đợi của chúng tôi.

(Saturday, July 4, 2015 Bài nói chuyện của TT Giác Đẳng về chuyến đi cứu trợ Népal)

image004

17 Tháng Chín 2015(Xem: 11936)
"Ngài QĐ: Cho nên tôi phải lo thế nào phải chuyển ra trước Pháp lý ra nước ngoài chờ thời thôi! Để giữ Pháp lý đó, tôi đề phòng thế này, mình đưa ra chính thức có cái văn kiện của VP1 bây giờ chính thức, là một Giáo chỉ (12) của tôi trước khi chết, mình chuyển cái này ra VP2 giữ luôn. Sau mà, nếu mà mình nói, dĩ nhiên có thời hạn thôi chứ không có cái gì vĩnh viễn trong này, nếu không còn cái chế độ CS này nữa nhất định có một chế độ mới lên, không nhiều thì ít chắc họ cũng có thiện cảm với GH, đúng không?"
15 Tháng Chín 2015(Xem: 14514)
Lời tòa soạn: Dựa trên bản đánh máy của đạo hữu Thục Vũ, Văn Hóa thử phân tích những điểm đối thoại trong audio giữa Ht Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái. Trong audio này có đoạn Ht Quảng Độ đưa ra câu hỏi, có đoạn Hòa thượng ý kiến. Bài phân tích không có ý thiên vị hay chỉ trích cá nhân nào, chỉ mong suy xét ra sự thật và tất nhiên không tránh được sự chủ quan. Tòa soạn xin ghi nhận những ý kiến của quí bạn đọc và nhất là của quí đạo hữu Phật tử thường xuyên theo dõi "biến cố chùa Phật Quang". Đặc biệt xin cám ơn đạo hữu Thục vũ đã bỏ công sức ra nghe, đánh máy audio. Trân trọng. (VH)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 14245)
Một Email đặc biệt liên quan tới "VPII-VHĐ hải ngoại" Trích: "Kính gởi nhà báo Lý Kiến Trúc, "Đọc tin tức trên Nhật Báo Văn Hóa-Cali, tôi thấy được sự quan tâm của ông vể GHPGVNTN, đặc biệt cách đây 1 hay 2 năm là bài báo nói về lần ông diện kiến HT Quảng Độ. "Lần này, tôi thấy ông đã cẩn thận đưa những dữ kiện, văn kiện của GH để những độc giả theo dõi tình hình GH. Tuy nhiên, có 1 văn kiện mà tôi nghĩ rằng ông nên tìm hiểu kỹ hơn để viết đúng sự thật về những diễn tiến của tình hình GH. Đó chính là văn kiện ông trích từ “Tiếng nói lương tri” về việc HT Thích Trí Lãng từ nhiệm dựa trên TCBC của PTTPGQT."
10 Tháng Chín 2015(Xem: 13792)
“Khi các lực lượng chức năng đã sử dụng tín hiệu yêu cầu đối tượng vi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, người chỉ huy lực lượng truy đuổi có quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định của pháp luật”, Nghị định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 3/9 nêu rõ."
09 Tháng Chín 2015(Xem: 12983)
“Khi các lực lượng chức năng đã sử dụng tín hiệu yêu cầu đối tượng vi phạm dừng lại để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, người chỉ huy lực lượng truy đuổi có quyền sử dụng các công cụ hỗ trợ, vũ khí theo quy định của pháp luật”, Nghị định do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 3/9 nêu rõ.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 16488)
- "Mối thâm tình giữa Gs Võ Văn Ái và sư Giác Đẳng thâm sâu không kém gì mối thâm tình trước đây của ông với sư Viên Lý, viện chủ hai ngôi chùa nổi tiếng Diệu Pháp ở Quận Los và Điều Ngự ở Quận Cam. Trong phần trả lời phỏng vấn nhà báo Dương Phục ở Houston, ông Ái xác nhận chính ông đã đưa tận tay sư Giác Đẳng Giáo chỉ số 12 và trong nhiều Thông cáo của Phòng TTPGQT Paris, ông Ái đã cổ võ Phật tử nhiệt tình đóng góp cho "Ngôi chùa chung!" - "Dựa vào những "thắc mắc" dưới đây, báo Văn Hóa trân trọng ghi nhận và loan tải ý kiến của nhiều quí vị trên diễn đàn và trên email của tòa soạn. Nếu có đóng góp ý kiến xin quí vị vui lòng gởi về Email: lykientrucvaama@gmail.com. Cảm tạ." (VH)
04 Tháng Chín 2015(Xem: 17373)
Grant Deed là bằng khoán được công nhận bởi luật pháp Mỹ người đứng tên trong đó là sỡ hữu chủ một tài sản vật chất. Chữ ký chứng nhận trong tờ bằng khoán Grant Deed ký ngày 3 tháng 9, 2014 công nhận sở hữu chủ của tòa nhà (ngôi chùa Tung Shin) mang tên là UBCV-Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
04 Tháng Chín 2015(Xem: 15717)
Từ ngày 03/7/2014 đến ngày 20/8/2015.
02 Tháng Chín 2015(Xem: 14576)
"Kết liễu" Giáo hội Mẹ ở hải ngoại, tội đồ này thuộc về những ai?
31 Tháng Tám 2015(Xem: 12924)
* Tóm tắt bối cảnh lịch sử ra đời GHPGVNTN. * Những quỷ kế hãm hại các Thầy và đưa GHPGVNTN vào bế tắc. * Tình thế ứng xử "lúng túng" hiện nay của GHPGVNTN. * 15 năm Bồ Tát cô đơn giữa bốn bức tường Thanh Minh Thiền Viện.
27 Tháng Tám 2015(Xem: 20471)
- Thầy ban rằng: "Con thuyền Giáo hội đang trong cơn phong ba bão táp, những ai không muốn gánh vác con thuyền trong giai đoạn này thì cứ bước sang thuyền khác. Chỉ xin để lại những người còn lại quyết sống chết với con thuyền, chứ đừng nhẫn tâm tìm cách nhận chìm con thuyền đã từng một thời đưa quí vị lên đỉnh vinh quang..." - Đệ tử chúng con xin phụ họa: "Hiện nay, giới quan sát cho rằng GHPGVNTN đang có dấu hiệu "suy tàn" theo áp lực của thời thế. Chúng con không tin như vậy. Đức Đệ ngũ Tăng thống tuổi hạc đã cao, tuy Ngài vẫn kiên cường dẫn thuyền chở đạo vượt qua khổ ải, vẫn giương buồm từ bi chuyển hóa nhất thống nền Việt Phật ngàn năm văn hiến; nhưng bóng tối không tha, bọn tài công tìm mọi cách bẻ lái con thuyền vào vòng xoáy triệt tiêu. May thay, nhờ lượng hải hà của Đức Thế Tôn che chở, nhờ đức Bi Trí Dũng của vị Thuyền trưởng tối cao thề đứng thẳng hai chân, con thuyền Giáo hội tuy rạn vỡ, rách nát, vẫn đưa tứ chúng về nơi bến bờ an lạc."
26 Tháng Tám 2015(Xem: 15514)
- "Tháng 8 Năm 1995 HT Thích Quảng Độ, Nhật Thường, Thích Nhật Ban, Đồng Ngọc, Thích Trí Lực, Thích Không Tánh bị "tòa án nhân dân" TPHCM kết án tù và lưu đầy quản chế. Kể từ đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước phát động lời kêu gọi Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam." - Loạt bài chia làm 3 kỳ.
23 Tháng Tám 2015(Xem: 12694)
"Đây là loại mặt hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo quyết định của Bộ Quốc Phòng Việt Nam và hiện đang được lực lượng hải quan lập biên bản tạm giữ và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ mục đích nhập vào Việt Nam."
18 Tháng Tám 2015(Xem: 14857)
- TRÍCH: "Chương mục « Văn Phòng II Viện Hóa Đạo - GHPGVNTN » không được ghi tên Thượng tọa và Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh, Tổng thủ qũy Văn Phòng II VHĐ, hoặc Sư Bà Thích Nữ Tịnh Thường, Tổng thủ qũy Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, mà là Thượng Tọa và cô Ngọc Hân." - "Viện Hóa Đạo cũng biết rằng việc đăng ký sở hữu chủ chùa Phật Quang theo lời yêu cầu của TT Giác Đẳng và đã được Giáo hôi trong nước chuẩn y, gồm 3 chức danh : Đức Tăng Thống, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, và Chủ Tịch VPII VHĐ, nhưng Thượng Tọa chỉ đăng ký tên Thượng Tọa mà thôi."
16 Tháng Tám 2015(Xem: 14520)
Ảnh bên: trích từ "Tiếng nói lương tri"
13 Tháng Tám 2015(Xem: 13064)
(trích) Thông Tư ngày 21-7-2015: (theo PTTPGQUỐC TẾ) Kính xin Thượng tọa báo trình cho Viện Hóa Đạo biết về việc quản trị Chùa Phật Quang như thế nào: - Ai giữ chức vụ Trú trì?- Hội Đồng Quản Trị gồm những ai? - Hội Đồng Điều Hành gồm những ai? - Ban thường trực, nếu có? - Ban nghi lễ, nếu có? - Số tiền Phật Tử cúng dường? - Số tiền Phật Tử cho mượn ngắn hạn? - Số tiền Phật tử cho mượn dài hạn? và ...
11 Tháng Tám 2015(Xem: 14338)
Trích Quyết Định, trang 2: "Dù không còn giữ các nhiệm vụ nói trên, nhưng yêu cầu Thượng tọa làm Báo cáo chi tiết về tài chánh trong việc tạo mãi chùa Phật Quang, giấy tờ chứng minh sở hữu chùa Phật Quang, và chi tiết tài chánh chi thu trong việc cứu trợ Phi Luật Tân và Nepal, đúng theo yêu sách đề qua Thông Tư Viện Hóa Đạo gởi Thượng tọa Quyền Chủ TịchVăn Phòng II Viện Hóa Đạo ngày 21.7.2015". Nghĩa là những sự việc xẩy ra trong thời gian Thượng tọa đảm trách nhiệm vụ Giáo hội giao phó, nhưng chưa hề được báo cáo hay phúc trình về trong nước một lần nào."
10 Tháng Tám 2015(Xem: 14651)
Sàigon 05/08/2015 - HT Quảng Độ:“Chấp nhận đa nguyên chính trị. Đa nguyên là của báu, chứ không là sự hăm doạ”. - “Đây là sức mạnh đòn bầy mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam bước lên đường cải cách. Có rất nhiều quốc gia thường đãi bôi chuyện nhân quyền nhưng lại tránh né giải quyết thực tế để làm ăn với chế độ Cộng sản. Tôi thì tin cậy và tín nhiệm Hoa Kỳ không đi vào con đường này”.
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16189)
"Với văn kiện thứ nhất, là Thông Tư, Viện Hoá Đạo cũng yêu cầu trong vòng 2 tuần lễ mà Thượng toạ Giác Đẳng không gửi Báo cáo tài chánh về, thì Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ra Thông cáo báo chí công bố cho đồng bào Phật tử được biết sự minh bạch của Giáo hội trong việc chi thu tài chánh đến từ đạo tâm đóng góp, hậu thuẫn của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước." XEM THÊM: Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế Paris: Báo cáo tổng số tiền mua Chùa Phật Quang Chùa Phật Quang: (657) 464-9335, (281) 216-3588, (310) 951-8863.