Dân Biểu Christopher Smith: 20 nghìn thuyền nhân Việt vào Mỹ

29 Tháng Mười Hai 20197:42 SA(Xem: 6656)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ HAI 30 DEC 2019


Những điều ít ai biết về chương trình đã định cư 20 nghìn cựu thuyền nhân Việt Nam vào Hoa Kỳ


Mạch Sống, ngày 25 tháng 12, 2019


http://machsongmedia.com 


Chương lịch sử thuyền nhân Việt Nam tưởng đã đóng lại năm 1996, trong máu và nước mắt, khi tất cả các trại tạm dung đồng loạt bị đóng cửa ở khắp Đông Nam Á và Hồng Kông. Nỗ lực bền bỉ của tổ chức BPSOS và một ít đồng minh cùng với sự hậu thuẫn của một số dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã mở cánh cửa tương lai cho 20 nghìn cựu thuyền nhân trong 10 năm sau đó. Chính những thuyền nhân này có khi không rõ vì đâu họ đã đến được Hoa Kỳ.


Đoạn video dưới đây là phát biểu của Dân Biểu Christopher Smith về nỗ lực không tiền lệ này trong lịch sử định cư tị nạn của Hoa Kỳ. DB Smith nói về việc hình thành chương trình Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees (ROVR); từ 1998 đến 2000, chương trình này đã đưa hơn 18 nghìn cựu thuyền nhân đến Hoa Kỳ sau khi họ đã bị hồi hương vào năm 1996.


Và đến năm 2004 chương trình ROVR được nới rộng để định cư vào Hoa Kỳ hơn 1,800 cựu thuyền nhân còn kẹt ở Philippines, kết quả của nỗ lực vận động trường kỳ của BPSOS với sự hỗ trợ mạnh mẽ của DB Christopher Smith và Thượng Nghị Sĩ Sam Brownback.


image034

Congressman Christopher Smith on the ROVR Program


BPSOS, 6066 Leesburg Pike, Ste. 100, Falls Church, VA 22041
17 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 7167)