Thầy giáo làng: "Lời Trăn Trối Xứ Nghệ"

05 Tháng Mười Một 20196:38 SA(Xem: 2899)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ  TƯ 06 NOV 2019


Thầy giáo làng: "Lời Trăn Trối Xứ Nghệ"


Fr: Chi Huệ Diễm Lê


 image014


https://www.youtube.com/watch?v=HofZ41Lsn0k  


23 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 4151)
02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 4213)
29 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4859)
20 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4308)
15 Tháng Mười Một 2018(Xem: 4332)