BPSOS mời họp báo: Thứ Hai 31 Tháng 8, 2015

27 Tháng Tám 201511:35 CH(Xem: 9424)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU AUG 2015

Mời Họp Báo của BPSOS: Thứ Hai Ngày 31 Tháng 8 Năm 2015, 10 Giờ Sáng

Kính gởi quý vị giới Truyền Thông Báo Chí và Cộng đồng,

Boat People SOS California (BPSOS-CA) xinh hân hạnh mời quý vị đến buổi họp báo sắp tới của chúng tôi vào:

Ngày:              Thứ Hai Ngày 31 Tháng 8 Năm 2015

Thời gian:      Từ 10:00 giờ sáng - 11:30 giờ sáng

Địa điểm:       Trung Tâm Y Tế Kaiser Permanente Garden Grove

Phòng Họp A

12100 Euclid Street

Garden Grove, CA 92840

Boat People SOS California (BPSOS-CA) với sự phối hợp với  Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh (CDC), đang làm việc trên một chương trình trong vòng ba năm để khuyến khích một môi trường không khói thuốc và giảm bớt các bệnh mãn tính trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam, California.

Chương trình này được gọi là Các Phương Pháp Phòng Ngừa Về  Sức Khoẻ Trong Cộng Đồng Chủng Tộc (REACH) và  được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS). Mục đích của REACH là để tìm cách giảm bớt các bệnh mãn tính, thúc đẩy lối sống lành mạnh, giảm bớt sự chênh lệch về sức khỏe và hạn chế chi tiêu y tế cho người dân và chính phủ.

Xin mời quý vị cùng chúng tôi khởi động chuyến dịch truyền thông này.

Để giử chỗ và cho tất cả các yêu cầu về truyền thông, xin vui lòng liên lạc cô Gia Lý tại 714.794.9665 hoặc gialy@arrowgtp.com.

Để tìm hiểu thêm về chương trình REACH, vui lòng truy cập reachbpsos.org.

Xin xem thông cáo báo chí và các tài liệu lưu kèm để biết thêm chi tiết.

###

 

Liên Lạc Chương Trình:          Hằng Nguyễn - Giám Đốc Chương Trình REACH

  hang.nguyen@bpsos.org  |  714.897.2214

Liên Lạc Truyền Thông:          Gia Lý -  Liên Lạc Viên TruyềnThông REACH

gialy@arrowgpt.com  |  714.794.9665

Trang Nhà:                                 www.ReachBPSOS.org