Oakland: Doanh gia David Dương sau 40 năm tỵ nạn CS

08 Tháng Năm 201512:02 SA(Xem: 8778)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 08 MAY 2015
Oakland Vietnam War Refugee, Recycling CEO Brings Expertise Back To Homeland

The lives and fortunes of thousands of Vietnamese refugees changed with their exodus from Saigon and the end of the Vietnam War 40 years ago this month. Among those seeking a new start in the U.S., perhaps no refugee embraced the American dream as fiercely as David Duong. Da Lin reports . (4/27/15)

http://sanfrancisco.cbslocal.com/video/11434348-oakland-vietnam-war-refugee-recycling-ceo-brings-expertise-back-to-homeland/
blankblankblank
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 8484)
LGT: trước tháng 4, Khôi An, cô em họ mail và hỏi HLC làm sao liên lạc với Tướng Lê Minh Đảo để mời ông nói chuyện với sinh viên Đại Học Stanford ở San Jose. Hoàng Lan Chi phải đi đường vòng. Bắt đầu từ ông Hồ văn Kỳ Thoại rồi đến ô Lê Văn Trang..
23 Tháng Tư 2015(Xem: 9578)