Oakland: Doanh gia David Dương sau 40 năm tỵ nạn CS

08 Tháng Năm 201512:02 SA(Xem: 10769)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 08 MAY 2015
Oakland Vietnam War Refugee, Recycling CEO Brings Expertise Back To Homeland

The lives and fortunes of thousands of Vietnamese refugees changed with their exodus from Saigon and the end of the Vietnam War 40 years ago this month. Among those seeking a new start in the U.S., perhaps no refugee embraced the American dream as fiercely as David Duong. Da Lin reports . (4/27/15)

http://sanfrancisco.cbslocal.com/video/11434348-oakland-vietnam-war-refugee-recycling-ceo-brings-expertise-back-to-homeland/
blankblankblank
13 Tháng Hai 2015(Xem: 21016)
Vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Ba, ngày 10 tháng Hai, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã họp phiên thường lệ để giải quyết một số vấn đề xảy ra trong thành phố, trong đó có việc Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) ký hay không ký tên trong bản lên tiếng phản đối thành phố Riverside (Nam California) kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, và vì vấn đề này, Thị Trưởng Bảo Nguyễn đã bị đồng hương phản đối kịch liệt, hô đả đảo và bỏ phòng họp ra về.
06 Tháng Bảy 2021(Xem: 1859)