Chương trình webinar của ACT Against Hate Alliance: Các Cuộc Thảo Luận Thường Xuyên Gợi Cảm Hứng Cho Những Thay Đổi Dây Chuyền

30 Tháng Ba 20237:39 SA(Xem: 2186)

Chương trình webinar của ACT Against Hate Alliance: Các Cuộc Thảo Luận Thường Xuyên Gợi Cảm Hứng Cho Những Thay Đổi Dây Chuyền
jason-leung-2TpnqPs-P3E-unsplash

Trong năm khai mạc, ACT Against Hate Alliance  khởi xướng những chương trình có 10 phần nhằm đề cập đến mức gia tăng đáng sợ của tội ác do thù ghét ở California và trên toàn nước Mỹ. Những hội thảo trên mạng này nhắm vào việc đem truyền thông sắc tộc, các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhà giáo dục, các chuyên gia thực thi luật pháp, các đại diện những tổ chức NGO, và những thành viên quan trọng khác đến gần với nhau hơn.

Với những diễn giả đến từ các bộ phận chính quyền cũng như tư nhân, chương trình bao gồm những chủ đề thực tiễn như:

 • Định nghĩa Tội Ác Do thù Ghét; Cơn Dịch Lặng Thinh - Vai Trò Của Truyền Thông
 • Báo cáo Những Tội Ác Trong Những Cộng Đồng Được Chú Trọng Tới, Vai Trò Quan Trọng Của Giáo Dục
 • Những Tội Ác Do Thù Ghét Và Sự Gia Tăng Mức Đe Dọa Cho Nền Dân Chủ Của Chúng Ta - Giới Lãnh Đạo Về Thực Thi Luật Pháp Và Chuyên Gia Về Truyền Thông Thảo Luận Những Giải Pháp.
 • Những Góc Cạnh Lịch Sử Về Tội Ác Do Thù Ghét Và Ảnh Hưởng Trên Nền Kinh tế Của Chúng Ta
 • Ngày Vùng Lên Hành Động Chống Thù Ghét; Đáp Ứng Mới Đây Của San Ramon; Sử Dụng Các Hiệp Hội Giáo Dục Và Học Đường Như Tác Nhân Thay Đổi; Và Sự Tham Gia Dân Sự Của Học Sinh
 • Thảo Luận Bàn Tròn Giới Chức Thực Thi Luật Pháp: Hành Động Và Những Yếu Tố Căn bản Trong Việc Ngăn Ngừa Và Chặn Đứng Những Tội Ác Do Thù Ghét
 • Vai Trò Của Công Nghiệp Về Nghệ Thuật & Giải Trí Trong Việc Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét...

Chương trình hiểu rõ ý nghĩa của những cuộc thảo luận và tiếp cận thường xuyên giữa quần chúng và cơ quan thực thi luật pháp cùng những nhà lãnh đạo chính quyền. Ngay từ đầu đã có rất ít những báo cáo về các biến cố hoặc tội ác do thù ghét, và nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của những thông tin này, viên chức chính quyền đã tiến bước để tìm đến với dân chúng qua những hội thảo trên mạng và những buổi sinh hoạt cộng đồng. Những nỗ lực vượt bực đã được thực thi và những thành quả đầy phấn khởi đã đạt được. Những giải pháp không chỉ đến từ giới lãnh đạo, và với những thảo luận thường xuyên, các giải pháp được đưa ra qua phương thức nhắm vào chủ đích và cho những người cần đến chúng nhiều nhất.

Giới truyền thông và vai trò của thông tin về sắc tộc trong cuộc vận động toàn quốc này cực kỳ quan trọng bởi nó đem lại nền tảng giúp các nhà lãnh đạo đề cập đến những mối quan ngại, cung cấp những giải pháp căn cứ trên những điều quan tâm này đồng thời chia sẻ sự liên kết trong những tình hình bất trắc nhất. Bên cạnh những giới chức chính quyền, các thành viên cộng đồng, các chuyên gia, cơ quan thực thi luật pháp, các nhà giáo dục, các nhà làm luật, và các nhà lãnh đạo tư tưởng, vai trò của truyền thông là giáo dục, thông tin và gợi cảm hứng. AAHA nhận thức được từ rất sớm phẩm chất và việc giáo dục bao gồm như một hướng đi căn bản dẫn tới việc giảm bớt tội ác do thù ghét. AAHA nhắm vào "các cơ sở giáo dục ở mọi cấp độ, từ nhà trẻ đến trường đại học, chương trình cung cấp cho học sinh cơ sở hỗ trợ việc thảo luận, bày tỏ một cách cởi mở, và một nền tảng rõ ràng, đồng nhất khiến việc hội tụ và nét đa dạng không là nỗ lực họ phải đạt tới mà là sự hình thành của chính họ."

AAHA tiến một bước xa hơn để đề cập đến vai trò quan trọng của nghệ thuật & giải trí trong việc chống lại tội ác, một thể loại thường không được nhắc tới khi đề cập đến những tội ác do thù ghét. Lịch sử đã cho thấy những thay đổi xã hội có hiệu quả nhất khi được hỗ trợ bởi văn hóa quần chúng, bởi vì những người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn lao trên cảm nhận xã hội của đám đông.

Khi các diễn giả nói về đề tài này, họ cùng đồng ý là nghệ thuật và giải trí có sức mạnh gây cảm hứng và thuyết phục sự chuyển dạng của đám đông với rất ít rào cản, so với những thay đổi có tính cách cơ cấu thường hay gặp nhiều thử thách. Carey Perloff, một nhà lãnh đạo nổi tiếng quốc tế về nghệ thuật, phát biểu: "Một trong những thứ chúng ta biết về sự thù ghét là thứ xảy ra khi họ 'làm gì đó' người khác. Hnàh động ‘làm gì đó’ khiến họ mang trong đầu ý nghĩ người mà họ đang làm hại thì không giống họ, và đó là điều đáng sợ. Tôi cảm nhận được rằng một cách để hóa giải điều đó là dùng trải nghiệm nghệ thuật. Bởi bạn không thể giữ vai trò bàng quan. Rất thường khi bạn có trải nghiệm của những người rất khác biệt với bạn." Xem một cuốn phim ca ngợi sự bình đẳng và tử tế lay động trong lòng và thay đổi người ta mạnh hơn nghe bài diễn văn của một vị tổng thống về sự tiếp nhận người khác. 

Những buổi hội thảo liên tục qua mạng của AAHA đầy tính chất thông tin và chuyển đổi. Những đề tài sắp tới gồm có Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Liên kết Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét; Học Sinh Giữ Vai Trò Lãnh Đạo Chống Tội Ác Do Thù Ghét, Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Liên Kết Với Cộng Đồng Chống Lại Tội Ác Do Thù Ghét... Vào trang www.actagainsthate.org để ghi danh miễn phí và xem danh sách những diễn giả trước đây và trong tương lai. 

ACT Against Hate Alliance’s Anti-Hate Crime Media Segments: Frequent Conversations Inspire Domino-Effect Changes

In its inaugural year, ACT Against Hate Alliance starts an initiative featuring 10 segment programs to address the alarming rise in hate crimes in California and across the United States. These webinars aim to bring together ethnic media, community leaders, educators, law enforcement experts, NGO representatives, and other important stakeholders. 

With prominent guest speakers from the governmental as well as private sectors, the program covers practical topics such as: 

 • Defining Hate Crime; The Silent Epidemic - Media's Role
 • Reporting Hate Crimes In Targeted Communities, The Critical Role Of Education
 • Hate Crimes And The Rising Threat To Our Democracy - Law Enforcement Leader And Media Expert Discuss Solutions
 • Historical Perspectives On Hate Crimes And Impact To Our Economy
 • Stand Against Hate Action Day; San Ramon’s Recent Response; Using Education And School Associations As Change Agents; And Students’ Civic Involvement
 • Law Enforcement Roundtable: Action And Proaction Critical Keys To Preventing And Stopping Hate Crimes
 • Role Of The Arts & Entertainment Industry In Combatting Hate Crime

The program understands the significance of frequent conversations and interactions between the general population and law enforcement and government leaders. Right in the beginning, there is a serious lack of hate incidents and hate crime reporting and in order to highlight the importance of this information, government officials and leaders are stepping up to the forefront to reach out to the people through webinars and community events. Tremendous efforts have been made and positive impacts could be seen. Solutions don’t only come from up top, and with these frequent conversations, solutions are being offered in a targetted manner and to whom it matters most. 

The media and ethnic media’s role in this nationwide initiative is crucial as it provides a platform for leaders to address concerns, provide resources based on these concerns and share solidarity in unfortunate circumstances. Alongside government leaders, community members, experts, law enforcement, educators, policymakers, and thought leaders, the media’s role is to educate, inform and inspire. AAHA sees equality and inclusion education at an early stage as a fundamental direction toward decreasing hate crime. AAHA aims at “education institutions at all levels, from pre-school to university, programming that provides students with a nurturing platform for discussion, open expression, and a consistent, clear foundation that makes inclusion and diversity not something they do, but who they are.” 

AAHA takes it a step further to address the pivotal role of arts & entertainment in combating crime, a genre that is often not covered frequently when associated with hate crimes. History has shown social changes are most effective when supported by pop culture because celebrities are highly influential when it comes to people’s social perceptions. 

As the presenters speak upon this topic, they agree arts and entertainment have the power to inspire a persuasive mass transformation with very few barriers, as opposed to institutional changes which sometimes can be challenging. Carey Perloff, an internationally recognized leader in the arts, shares: “One of the things we know about hate is what happens when you 'other' someone. Othering allows someone in their mind to think that the person they are harming isn’t like them, and that’s an awful thing. One way to crack that open I feel is the experience of the arts. Because you cannot distance yourself. Very often you experience people who are very different from yourself.” Watching a movie that endorses equality and kindness moves and changes people more than observing a president give a speech about inclusivity. 

AAHA’s ongoing webinar series is informative and transformative. Upcoming topics include Non-Profits In Alliance Against Hate Crimes; Students Taking Leadership Against Hate Crimes, Religious Leaders United With Communities Against Hate Crimes… Visit www.actagainsthate.org for free registration and to view a list of past and upcoming presenters and speakers.
13 Tháng Ba 2024(Xem: 501)
Hội nhân đạo bất vụ lợi Medical, Educational Missions and Outreach (M.E.M.O.) xin kính mời các quý vị thân hữu và đồng hương đến tham dự buổi tiệc gây quỹ “Mở Rộng Con Tim” lần thứ bốn ba của chúng em. Buổi tiệc gây quỹ nhằm mục đích chi trả những ca phẫu thuật tim cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.
16 Tháng Hai 2024(Xem: 594)
Chủ tịch Cơ quan Quản lý Giao thông Vận tải Quận Cam Tâm T. Nguyễn đã chia sẻ lời chúc Tết tới các cơ quan truyền thông hôm nay (thứ Sáu, 9 Tháng 2) nhân dịp đêm giao thừa Giáp Thìn. “Tôi muốn cảm ơn giới truyền thông vì vai trò quan trọng của quý vị trong việc cung cấp thông tin cho gia đình chúng tôi và cho quận Cam thân yêu của chúng ta,” ông Tâm Nguyễn nói. "Tôi cùng những vị dân cử khác trong cộng đồng xin chúc quý vị trong giới truyền thông cùng gia đình và người thân, một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và thịnh vượng. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau để cung cấp cho công chúng những tin tức và thông tin họ cần nhằm giúp nâng cao chất lượng của cộng đồng chúng ta trong suốt năm 2024."
11 Tháng Giêng 2024(Xem: 655)
Giữa mùa lễ hội, một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe tâm thần tại Quận Cam đã hợp sức nhau để nói về sự kỳ thị phổ biến liên quan đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với người màu da. Nỗ lực hợp tác này nhằm mục đích tăng cường nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm thần, cung cấp hỗ trợ và chống lại làn sóng tăng trưởng của chứng rối loạn cảm xúc theo mùa (SAD).
13 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 867)
We had the privilege of joining the prestigious 'World Korean Business Convention' last October 11-14, 2023. This international event served as a vital platform for global business collaboration, innovation, and empowerment. We embraced the opportunity to connect with industry leaders, visionaries, artists, and aspiring business leaders.
02 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 1005)
Các nhà lãnh đạo vận tải và các viên chức đã tụ tập hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, để kỷ niệm sự hoàn tất thành công của Dự Án Cải Thiện Xa Lộ I-405 của Cơ Quan Giao Thông Quận Cam, mục tiêu là cải thiện thời gian di chuyển trên một trong những con đường cao tốc bận rộn nhất trên toàn quốc.
07 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1050)
Phim ảnh là một phương tiện ấn tượng có thể ảnh hưởng và tạo hình trong cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Ngoài việc giải trí, phim ảnh có khả năng để thử thách khuôn mẫu, phá vỡ các rào cản văn hóa và thúc đẩy thay đổi trong xã hội.
10 Tháng Mười 2023(Xem: 1449)
Trong 6 năm qua, Quận Cam đã chứng kiến sự gia tăng về các vụ tội thù ghét lên đến 146% và các sự cố thù ghét lên đến 206%. So với năm 2021, đã có 178% gia tăng về hoạt động thù ghét có động cơ kỳ thị được báo cáo trong các trường học.
26 Tháng Chín 2023(Xem: 1383)
Bị thúc đẩy bởi sự quan tâm chân thành và động viên bởi mong muốn tối đa hóa sự giúp đỡ người cao tuổi của chúng ta bằng các công cụ phù hợp để họ có thể giữ thái độ cảnh giác và khỏe mạnh, Moving Forward Psychological Institute (MFPI) và VIETCARE đã đồng tổ chức Hội nghị Không thể quên vào tháng 8 năm 2023.
15 Tháng Chín 2023(Xem: 1527)
Ngày 24 tháng 8 năm 2023 – Santa Ana, California – Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng thông báo sự trở lại của chương trình lớn nhất hàng năm của hội: Viet Film Fest (Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế). Kỷ niệm 20 năm thành lập, Viet Film Fest 2023 sẽ diễn ra trực tuyến (online) từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10, và tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, vào hai ngày 6 và 7 tháng 10.
23 Tháng Tám 2023(Xem: 1774)
Vanessa Hồng Vân Đặc phái viên Văn Hóa Online 24/8/2023 - Thư Viện & Viện Bảo Tàng Richard Nixon - 18001 Yorba Linda Blvd, Yorba Linda, CA 92886 - Ban giám đốc gặp gỡ báo chí Việt ngữ - Giới thiệu ‘tour’ thăm viếng các di tích lịch sử - 21 tháng 8 năm 2023
03 Tháng Bảy 2023(Xem: 1699)
Trong loạt ấn phẩm của VAAMA nhằm tôn vinh những tổ chức tạo ra sự tác động lớn trong việc giảm bạo lực và thù hằn, cũng như tạo điều kiện cho quá trình phục hồi cộng đồng thông qua các dịch vụ hỗ trợ thực tế, chúng tôi muốn giới thiệu hai tổ chức - Moving Forward Psychological Institute và Groundswell - những tổ chức đang đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ xã hội và hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên và người cao tuổi.
24 Tháng Ba 2023(Xem: 2506)
Những hình ảnh trong ngày lễ khai trương trụ sở chính của công ty Nguyen’s Kitchen tại Tp. Santa Ana trên đường Harbor, gần góc đường Sunflower lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 18 Tháng Ba năm 2023. Nguyen’s Kitchen được thành lập năm 2015 tại thành Phố Orange và đến nay đã có bảy địa điểm ở Orange County (3), Los Angeles (3) và San Bernardino (1). “Chúng tôi bắt đầu nhận ‘catering’ (đặt tiệc). Ai cần, xin gọi (714) 760-4612 để biết thực đơn và giá đặc biệt,” “Để mở ‘franchise,’ mọi người có thể gọi số (714) 760-4612 hay liên lạc qua website: nguyenskitchen.com”
20 Tháng Ba 2023(Xem: 2407)
SANTA ANA, California (NV) – Nguyen’s Kitchen, chuỗi tiệm ăn hiện đại nổi tiếng, vừa khai trương trụ sở chính tại Santa Ana lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 18 Tháng Ba. Trụ ở chính mới tinh này nằm trên đường Harbor, gần góc đường Sunflower, sát cạnh địa điểm mới nhất của Nguyen’s Kitchen. Nguyen’s Kitchen được thành lập năm 2015 tại thành Phố Orange và đến nay đã có bảy địa điểm ở Orange County (3), Los Angeles (3) và San Bernardino (1).
19 Tháng Hai 2023(Xem: 2556)
Quyền hạn của chúng ta là những gì khi chúng ta là nạn nhân hay một người qua đường? Làm cách nào để được giúp đỡ khi cần? Bạn có tiêu chuẩn được nhận những nguồn trợ giúp pháp lý nào? Hệ phống pháp lý có thể giúp bạn qua những phương cách nào? Trong khi những biến cố hay tội ác do thù ghét càng lúc càng tăng, rất có thể là chúng ta không biết phải làm gì khi phải đương đầu với những tình cảnh này.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 2472)
Để đáp ứng với hai biến cố liên quan đến súng đạn nơi cả hai kẻ gây tội ác cũng như rất nhiều nạn nhân là những người cao niên gốc Á Châu, các vị lãnh đạo cộng đồng đã chủ tọa buổi họp báo khẩn cấp để cảnh giác công chúng và thúc đẩy chính quyền về mức độ khẩn cấp của việc hỗ trợ y tế tâm thần cho quý vị cao niên.