Tình người của người Lính trong chiến tranh

15 Tháng Năm 201611:50 CH(Xem: 5668)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI  16  MAY  2016

Tình người của người Lính trong chiến tranh

Date: Thu, 12 May 2016 17:35:01 +1000

Subject: Fwd: Fw: Fwd: [SuDoan1BoBinh] Những tấm hình đầy tình người

From: thantrongk@gmail.com


A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS


image080image081image082image084image086
image077image088image090image092image093image094image095image096image097image098image099image100image101image103image104image106image108image110image112image113image114

06 Tháng Tám 2015(Xem: 10820)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 7875)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 8080)