Sàigon 1945 / Hà Nội 1800-1900

26 Tháng Mười Một 20158:06 CH(Xem: 6253)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 27 NOV 2015

Sàigon 1945 / Hà Nội 1800-1900

Bấm vào clip dưới đây:

Biên Hòa Memories #635 / Sài Gòn 1945
image031

Bấm vào clip dưới đây:

Biên Hòa Memories #448 / Hà Nội - Việt Nam 1800-1900

 image033

06 Tháng Tám 2015(Xem: 11461)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 8160)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 8353)