Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian

07 Tháng Năm 20178:14 CH(Xem: 3540)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  08  MAY  2017


Lệ Thu: Tiếng hát vượt thời gian và không gian


https://www.youtube.com/watch?v=uaWqtlkE3vo


image067

06 Tháng Mười 2020(Xem: 1356)
08 Tháng Tám 2020(Xem: 1705)
02 Tháng Tám 2020(Xem: 1671)
17 Tháng Ba 2020(Xem: 1848)
06 Tháng Ba 2020(Xem: 2017)