Lệ Thu: Tiếng hát bất tử với thời gian

04 Tháng Năm 20178:17 CH(Xem: 5215)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  28  APRIL  2017


https://www.youtube.com/watch?v=amdJ1f9aIkc


image034

23 Tháng Ba 2021(Xem: 2512)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2633)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2812)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2996)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2892)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3007)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3202)