Trống Cơm chống Covid-19

10 Tháng Tư 20209:50 SA(Xem: 2248)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thùy Linh TL


04/4/2020


a new bi-lingual song on covid19


Trống Cơm chống Covid-19


image031

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE&feature=share&fbclid=IwAR08VM8rOFXpO03-cRHEXRVyzq3ntII0AaQUEuvpxixy-3qLrKYMGwndcKA
22 Tháng Tám 2017(Xem: 4363)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 4397)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 4801)