Trống Cơm chống Covid-19

10 Tháng Tư 20209:50 SA(Xem: 2039)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thùy Linh TL


04/4/2020


a new bi-lingual song on covid19


Trống Cơm chống Covid-19


image031

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE&feature=share&fbclid=IwAR08VM8rOFXpO03-cRHEXRVyzq3ntII0AaQUEuvpxixy-3qLrKYMGwndcKA
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 4819)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3931)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4106)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4483)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4072)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4642)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 4424)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4478)