Trống Cơm chống Covid-19

10 Tháng Tư 20209:50 SA(Xem: 2249)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thùy Linh TL


04/4/2020


a new bi-lingual song on covid19


Trống Cơm chống Covid-19


image031

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE&feature=share&fbclid=IwAR08VM8rOFXpO03-cRHEXRVyzq3ntII0AaQUEuvpxixy-3qLrKYMGwndcKA
14 Tháng Tám 2018(Xem: 4557)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 4579)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 4587)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 4399)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 4174)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 4262)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4392)