Trống Cơm chống Covid-19

10 Tháng Tư 20209:50 SA(Xem: 2038)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 10 APRIL 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thùy Linh TL


04/4/2020


a new bi-lingual song on covid19


Trống Cơm chống Covid-19


image031

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7skp8CMWE&feature=share&fbclid=IwAR08VM8rOFXpO03-cRHEXRVyzq3ntII0AaQUEuvpxixy-3qLrKYMGwndcKA
05 Tháng Tư 2019(Xem: 3620)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 3671)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 4393)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 4129)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 3885)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3764)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3645)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 3724)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 3534)