Thái Thanh: Tình Ca

18 Tháng Ba 20207:59 SA(Xem: 997)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ 18 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thái Thanh: Tình Ca


Nhạc Phạm Duy, tiếng hát Thái Thanh thu âm trước 1975 tại Sàigon


https://www.youtube.com/watch?v=x9g0KJSvwFo


1

24 Tháng Mười 2017(Xem: 3251)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3256)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2933)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 3027)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 3384)