Thái Thanh: Tình Ca

18 Tháng Ba 20207:59 SA(Xem: 999)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ 18 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thái Thanh: Tình Ca


Nhạc Phạm Duy, tiếng hát Thái Thanh thu âm trước 1975 tại Sàigon


https://www.youtube.com/watch?v=x9g0KJSvwFo


1

08 Tháng Năm 2018(Xem: 3143)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 3009)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2694)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 2881)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2946)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 3387)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 3458)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2862)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3011)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3317)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2888)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3442)