Thái Thanh: Tình Ca

18 Tháng Ba 20207:59 SA(Xem: 996)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ 18 MAR 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thái Thanh: Tình Ca


Nhạc Phạm Duy, tiếng hát Thái Thanh thu âm trước 1975 tại Sàigon


https://www.youtube.com/watch?v=x9g0KJSvwFo


1

13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2610)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2552)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2398)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2371)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 2342)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 3183)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 2918)