Paris: Tiếng hát Lê Hữu Đào

20 Tháng Mười 20199:17 SA(Xem: 194)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 21 OCT 2019


Allez ... Quelques Melodies d'ANTAN ....


Some love songs-ca ....


1. L'amour c'est comme un jour:


https://youtu.be/jSRVm2IDCVU


2. It's not by autumn:


 

https://www.youtube.com/watch?v=LOj-KSV7MeU


3. The End of the World:


 

https://youtu.be/GqNTtLVc-04


image072

29 Tháng Mười 2019(Xem: 168)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1093)