Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 705)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

05 Tháng Tư 2019(Xem: 856)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1057)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1151)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1301)