Dốc Lết - nhớ Nhạc sĩ Minh Kỳ

26 Tháng Chín 20178:14 CH(Xem: 4875)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  27  SEP  2017


Dốc Lết - nhớ NS Minh Kỳ


1 bãi biển tuyệt đẹp ...người NS Minh Kỳ xưa kia


https://www.youtube.com/watch?v=DAZaNL1rtGI


Duongdinhhung


Preview YouTube video Dồc Lết tuyệt đẹp - Nha Trang - NS Minh Kỳ ....by Duongdinhhung


image064

24 Tháng Mười 2017(Xem: 4989)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 5054)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 4683)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 4702)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 5101)