"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"

07 Tháng Tám 201712:53 SA(Xem: 2088)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  07  AUGUST  2017


"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"


image001


https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3NpxsqTD3E?rel=0

24 Tháng Mười 2017(Xem: 1618)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1676)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1526)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1615)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1792)