Hùnh Dương: "lắng nghe bên bờ đại dương ..."

30 Tháng Bảy 20177:59 CH(Xem: 2512)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI 31 JULY  2017


Lắng nghe Bên bờ đại dương ...


Hồ Đình Phương là một thi-sĩ tên-tuổi trước 1975 đã sáng-tác lời ca cho nhiều nhạc-phẩm nổi tiếng của nhiều nhạc-sĩ Việt-Nam.


lắng nghe bên bờ đại dương ...


https://www.youtube.com/watch?v=Ac-Z3d2qsVk


Duongdinhhung


Preview YouTube video Vịnh Vân Phong - bên bờ đại dương ...Thi sỹ Hồ đình Phương ...by Duongdinhhung


22 Tháng Tám 2017(Xem: 2407)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2499)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2822)