Hùnh Dương: "lắng nghe bên bờ đại dương ..."

30 Tháng Bảy 20177:59 CH(Xem: 2381)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI 31 JULY  2017


Lắng nghe Bên bờ đại dương ...


Hồ Đình Phương là một thi-sĩ tên-tuổi trước 1975 đã sáng-tác lời ca cho nhiều nhạc-phẩm nổi tiếng của nhiều nhạc-sĩ Việt-Nam.


lắng nghe bên bờ đại dương ...


https://www.youtube.com/watch?v=Ac-Z3d2qsVk


Duongdinhhung


Preview YouTube video Vịnh Vân Phong - bên bờ đại dương ...Thi sỹ Hồ đình Phương ...by Duongdinhhung


24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2186)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2321)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2617)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2243)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2750)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2513)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2532)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2278)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2354)