16 năm ngày Giỗ Trịnh Công Sơn nghe "Có một dòng sông đã qua đời"

02 Tháng Tư 201711:11 CH(Xem: 4493)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  03  APRIL  2017


16 năm ngày Giỗ Trịnh Công Sơn nghe "Có một dòng sông đã qua đời"


https://www.youtube.com/watch?v=WbuXc0ykZDc


image096


Tiếng hát trẻ Nguyên Hà: "Có một dòng sông đã qua đời"


https://www.youtube.com/watch?v=OhaeAe_voa0


 image097


Cẩm Vân, Khắc Triệu: "Có một dòng sông đã qua đời"


https://www.youtube.com/watch?v=2of7J3pbObo


image098

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3620)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3777)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4158)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3699)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4284)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 4085)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4163)