Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 1956)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3512)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3107)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4033)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 3890)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 3759)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4043)