Dr Hùng Dương: 8 tháng 3 ... "nhớ Mẹ bên sông "

07 Tháng Ba 20176:33 CH(Xem: 2207)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  08  MAR  2017


ngày 8/3 ... nghe bài "nhớ Mẹ bên sông " 


giọng ngâm NS Hồng Vân- Đoàn Yên Linh - thơ Bão Cường


https://www.youtube.com/watch?v=-_N239WPNNs


image026


Duongdinhhung
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3896)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3787)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3785)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3395)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4284)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4166)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4026)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4301)