Hùng Dương: "Viết cho người ở lại"

23 Tháng Hai 20176:48 CH(Xem: 3345)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  24  FEB  2017


Bài thơ phổ nhạc của Thach Cầm ...khá thú vị thêm 1 chút tàn hương gió lạnh , tưởng sóng đưa người đi muôn dặm


image029


https://www.youtube.com/watch?v=BU_DDpPAtvs


Duongdinhhung
04 Tháng Năm 2015(Xem: 4889)
24 Tháng Hai 2015(Xem: 4734)
Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 5383)